Спечелете 450 000 коледни метални кутии-камиони от Coca-Cola


Краен срок - 22 декември 2019

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Кампанията.

„Участващи опаковки“ са само пластмасови  бутилки с продукти Кока-Кола (Coca-Cola), Фанта Портокал (Fanta Orange) и Спрайт (Sprite) с коледен  промоционален етикет в разфасовки от 1L, 1.5L и 2L.

В кампания не участват продукти Кока-Кола Без Захар, Фанта Лимон, Фанта Бяла Праскова, Фанта Меднес, Фанта Боабаб и Малина и Фанта Грозде в разфасовки от 1L, 1.5L или 2L.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

1 метална кутия-камион за съхранение, с един от три специални коледни дизайна.

Общ брой награди: 450 000 бр., разпределени в три различни коледни дизайна по 150 000 броя от всеки вид.

Кампанията се провежда на територията на страната, информация за наградните центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на: https://www.coca-cola.bg/.

Участието в Кампанията е свързано със закупуване на продукти:  Coca-Cola, Fanta Orange или Sprite  в пластмасови бутилки от  1L, 1.5L или 2L с промоционален коледен етикет. При покупка на всяка бутилка от участващите опаковки, участникът получава възможност да потърси под капачката една от сричките в думата КО-ЛЕ-ДА. Потребителят следва да събере три капачки с по една различна сричка, така че заедно те да изписват думата „КО-ЛЕ-ДА“. При наличие на три капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“, участникът има право да вземе една от трите вида коледни кутии-камиони от награден център в зависимост от останалите налични награди  в един от трите предложени дизайна.

Наградите се получават от наградни центрове срещу представяне на трите печеливши капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“. Информация за наградните центрове може да получите на телефон 0800 12345, както и на: https://www.coca-cola.bg.

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата награди в наградните центрове в срок до 22.12.2019г.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т. 7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на  количествата. Организаторът не е отговорен пред потребителите за предоставяне на награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за кампанията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч. или на: https://www.coca-cola.bg.

Наградите ще бъдат раздавани срещу представяне едновременно на трите печеливши капачки, изписващи думата „КО-ЛЕ-ДА“ от участника в някой от наградните центрове, където са налични наградите.

Събраните капачки следва да бъдат представени в някой от наградните  центрове, посочени на  интернет адрес: https://www.coca-cola.bg в срок до 22.12.2019г.

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара