Конкурс за нов слоган на издателство 'Изток-Запад'


Краен срок - 11 ноември 2019

Обявяваме конкурс за нов слоган на издателството. Търсим уникално и изразително послание, което да ни описва идеално в максимум три думи! Авторът на най-оригиналното предложение ще получи ваучер за книги на стойност 500 лв., а двамата подгласници, класирани на второ и трето място – съответно 300 и 200 лв. За нас ще бъде привилегия да се видим през вашите очи! Очакваме идеите ви до 11 ноември 2019 г. на: slogan@iztok-zapad.eu.

Организатор на конкурса е издателство „Изток-Запад“ – София, ул. „Стара планина“ № 5; тел.: 02 946 35 21, 0887 55 08 59 ; e-mail: iztok_zapad@abv.bg, iztok.zapadbg@gmail.com

1. Конкурсът се провежда в периода от 28.10. до 11.11.2019 г.

2. Авторите на трите най-добри предложения ще спечелят ваучери за книги на издателството на стойност съответно – 500 лв, 300 лв. и 200 лв. Издателството запазва правото си да НЕ излъчи победители.

3. В случай на излъчени победители, слоганите ще се използват както следва: предложението, отличено с първа награда, ще бъде използвано за слоган на издателството. Заслужилите втора и трета награда изречения ще бъдат използвани за рекламни послания в предстоящи кампании. На авторите им ще бъдат предложени договори за сътрудничество.

4. Участието в конкурса се осъществява чрез изпращане на неограничен брой предложения за слоган на горепосочения имейл адрес на издателството: slogan@iztok-zapad.eu, подписани с трите имена на предложителя, адрес за кореспонденция и телефонен номер, не по-късно от 24:00 часа на 11.11.2019 г. Изпращането на предложение по указания начин ще се счита за изразено от предложителя съгласие изпратеното от него изречение да бъде използвано безсрочно за слоган на издателството.

5. Конкурсът приключва в 24:00 часа на 11.11.2019 г., а резултатите ще бъдат обявени не по-късно от пет работни дни след това на Facebook страницата и на сайта на издателство „Изток-Запад“.

6. Победителите ще бъдат известени и чрез имейл, като ще им бъде дадена възможност да получат ваучерите си в едномесечен срок от обявяване на резултатите в офиса на издателството или при писмено поискване, заявено в рамките на същия срок, – на посочен от тях пощенски адрес. Неполучаването, респ. непоискването на наградата в срок, не е основание за оттегляне на отличеното предложение за слоган.

7. Личните данни на участниците в конкурса ще бъдат използвани само и единствено за администриране на конкурса и ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

ЛИНК за участие


Post a Comment

По-нова По-стара