Спечелете семейно пътуване до Nickelodeon Land, Мадрид, Испания


Краен срок - 29 ноември 2019

Помечтай за пътуване или пътувай до мечтите си!

С Nickelodeon play участвай в томболата за семейно пътуване до Nickelodeon Land, Мадрид, Испания.

Активирай услугата през MyTelenor App в позиция или като допълнителен пакет от 1.10. до 29.11.2019 г. и можеш да спечелиш щуро семейно пътешествие – за теб и твоето семейство!

Голямата награда – пътуване до Nickelodeon Land, Мадрид, Испания, е за до 4-членно семейство.

В томболата могат да участват всички настоящи и нови клиенти, които преди или в срока на кампанията са активирали услугата, отговарят на условията за участие в нея и я ползват в съответствие с посоченото в пълните условия на кампанията.

Участниците могат да са:
- Нови и съществуващи клиенти на Теленор по Договор за мобилни услуги (с изключение на тези с план Интернет по мярка), които:
o са активирали, съобразно условията на техния план Тотал +, услугата Nickelodeon Play в позиция преди началната дата или в рамките на периода на Кампанията и активно я ползват в рамките на периода на Кампанията;
o са активирали услугата Nickelodeon Play като допълнителен пакет, на който, преди началната дата или в рамките на периода на Кампанията, е изтекъл промоционалният период без допълнително заплащане и продължават, след заплащане на съответната такса, да ползват активно услугата в рамките на периода на Кампанията.

Необходимо е участниците в Кампанията да отговарят на поне едно от посочените по-горе условия, предвидени в настоящите правила.
В Кампанията нямат право да участват служители на Теленор и/или свързани с тях лица.

Всички абонати, отговарящи на условията посочени в т. 5, участват в томбола за семейно пътуване за до 4-членно семейство до Nickelodeon Land в Мадрид, Испания или 1 от утешителните награди, (като например наблюдателна кула от анимационния сериен филм Пес Патрул или плюшени играчки – кучета, герои от Пес Патрул)

Спечелил участник губи правата си върху наградата, ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията и/или получаване на наградата.

Наградите в Кампанията са следните и се разпределят на случаен принцип:

Голяма награда:„СЕМЕЙНО ПЪТУВАНЕ ДО NICKELODEON LAND PARK ОТ NICKELODEON PLAY“:
✓ Билети от София до Мадрид и от Мадрид до София
✓ Фамилно настаняване за до 4 членно семейство – две нощувки с включена закуска.
✓ Билети за Nickelodeon Land Park.
Утешителни награди

Носителите на награди ще бъдат избрани на случаен принцип от Организатора на 03.12.2019

Голямата награда може да бъде използвана най-късно до 04 Април 2020 вкл.
При получаване на голямата награда от лице под 18 години е необходимо присъствието на родител/настойник/попечител.

Всяка една награда се получава с приемо-предавателен протокол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара