Спечелете 200 бамбукови купи и 900 led лампички от Libresse


Краен срок - 16 октомври 2019

Промоцията се организира и провежда във всички търговски обекти на dm на територията на Република България.

Участващите в Промоцията търговски марки и продукти са: продукти с търговска марка Libresse, налични в търговските обекти на dm България.

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

    Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят едновременно от търговски обект на  dm България минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки. За едновременна покупка се приема присъствието в един касов бон на минимум 2/два/ продукта.
    При всяка такава покупка съответният клиент получава веднага на касата в търговския обект dm, в който прави покупката, скреч карта за участие в Промоцията, която скреч карта трябва да изтрие на място в търговския обект и има шанс да спечели една от посочените предметни награди, съгласно предвиденото по-долу в настоящите Правила.

    След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „КУТИЯ“ той печели 1 бр. бамбукова кутия с пластмасов капак.
    След изтриване на обозначеното за целта поле на скреч картата, ако участникът в Промоцията открие надпис „ЛАМПИЧКА“ той печели 1 бр. мини led лампичка за четене с клипс за захващане, брандирана с логото на Libresse.
  

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са:
        общо 200 (двеста) бамбукови кутии с пластмасов капак
        общо 900 (деветстотин) мини led лампички за четене с клипс за захващане, брандирани с логото на Libresse.
  
Наградите ще се получават веднага на място от касата на търговския обект dm, където е направена покупката и е изтрита печеливша карта, след предаването й на касиера.

Няма ограничения за броя участия. Всеки един клиент може да участва многократно в Промоцията при едновременна покупка на минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки от търговски обект на  dm България в рамките на посочения период на Промоцията (03.10.2019 – 16.10.2019 г. включително).

С една и съща едновременна покупка на  минимум 2 /два/ продукта дамски превръзки Libresse, eдиният от които да са нощни дамски превръзки не може да се участва два пъти.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара