Спечелете ваучери по 500 лв., тонколони и Карнобатска Мускатова ракия


Краен срок - 26 януари 2020

Продуктите на ОРГАНИЗАТОРА, които участват в промоционалната игра, са следните:
Карнобатска гроздова ракия 0,5 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;
Карнобатска гроздова ракия 0,7 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;
Карнобатска гроздова ракия 1 л, с промоционален дизайн на гърба на бутилката, кодът се намира в скреч поле;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален гръбен етикет, или гръбен стикер, и рекламен некхенгер със заглавието на Промоцията “Играй и Спечели“.

В играта участват единствено продукти с промоционални опаковки (гръбен етикет, или гръбен стикер със скреч поле). Продукти, които нямат промоционална опаковка НЕ МОГАТ да участват за спечелването на награди от промоцията и при тях няма отпечатан промоционален код на гръбния промоционалния етикет/стикер.

След крайния срок на промоцията, тя се прекратява, независимо, че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

Участието в промоционалната игра е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална опаковка по т. 2.1. и регистрирането на уникалния код от гръбния промоционален етикет или стикер.
Стъпка 1: Закупете Ракия Карнобатска Гроздова с промоционален скреч код.
Стъпка 2: Открий  7 символния код на задния етикет на бутилката и го регистрирайте на www.karnobatska.bg или чрез SMS на кратки номера 1882 или 1080.
Потребителят следва да потвърди, че е съгласен/а с настоящите правила при web регистрация и попълни задължителните полета.
Стъпка 3: Всеки регистриран код се натрупва в акаунта на участника и по този начин се увеличават шансовете за печалба.

С един печеливш код може да спечели бутилка Ракия Карнобатска Мускатова 700 ml.

За големите награди в седмичните тегления участникът трябва да изпълни следните условия:

С един успешно регистриран код към датата на теглене на томболата може да спечели Тонкола PAudio или Ваучер на стойност 500лв.

Всички регистрирани непечеливши кодове участват за награди в тегленията до края на играта.

За да участват в промоционалната игра, участниците трябва да регистрират, чрез SMS на кратък номер  1882* или 1080* или на адрес www.karnobatska.bg, седем символен уникален код от скреч полето на гръбния етикет на промоционалния продукт точно така, както е изписан. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.
*Цената на един SMS към кратки номера 1882 и 1080 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на A1, Vivacom и 0,29 лв. за абонати на Telenor.

При правилно изпратен промоционален код чрез SMS, участникът получава обратен, потвърдителен SMS за успешна регистрация за участие в играта. При участие в играта чрез SMS, потребителят трябва да въведе, като текст само Уникалния код от промоционалната бутилка – с един SMS може да бъде регистриран само един Уникален код.

Регистрацията в Сайта изисква въвеждане на Уникалния код и валиден мобилен телефонен номер. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Промоцията, участникът получава уведомително съобщение на екрана, потвърждаващо успешната му регистрация за участие в играта.

При регистрация на промоционален код, участникът бива уведомяван веднага, чрез SMS (за участващите в играта чрез изпращане на SMS), или чрез съобщение на екрана на монитора (за участващите в играта чрез регистрация на адрес www.karnobatska.bg), дали печели една бутилка Карнобатска Мускатова или участва в седмична томбола за теглене на Тонколона или Ваучер на стойност 500 лв. Печелившите промоционални кодове спечелили на това основание бутилка Карнобатска Мускатова не участват в седмичните тегления за голяма награда: Тонколона или Ваучер на стойност 500лв.

С един и същи уникален код може да се спечели само една награда.  Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове.  Регистрираните кодове участват до края на промоцията. Ако участник регистрира код на 24.10.2019 г., то с него получава правото да участва в тегленията до края на промоцията.

Всеки участник трябва да запази промоционалните етикети/бутилки, тъй като те ще му бъдат изискани като доказателство за притежаването на уникалният код в случай на спечелването на награда. Предоставянето им е задължително условие за получаване на наградата.

Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

За всеки успешно изпратен SMS към кратък номер 1882 или 1080 в периода от 21.10.2019 г. до 31.12.2019 г. (вкл.) участникът ще получи линк, от който ще може да свали безплатно имиджова картинка на Карнобатска Гроздова  (изтеглянето през мобилно устройство се таксува според индивидуалния тарифен план за интернет достъп и трафик, който потребителят има към съответния мобилен оператор).

Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:
500 броя – бутилки Карнобатска мускатова ракия 0,7л.
100 броя – Тонколони PAudio
10 броя – Ваучера на стойност 500лв.

Общия брой награди ще бъдат изтеглени по следния начин, а именно:

Малки награди: 500 броя бутилки Карнобатска Мускатова ракия 0,7 л. ще бъдат изтеглени на случаен томболен принцип за периода на промоцията от специално разработен за нуждите на промоцията софтуер. Наградите се печелят инстантно, като всеки участник ще бива уведомяван дали печели награда, веднага след регистрацията на код. Промоционален код спечелил бутилка Карнобатска Мускатова ракия 0,7л., не участва в тегленията за награда –  Тонколона или Ваучер за 500лв.

Средни награди - 100 броя Тонколони PAudio Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията. Всеки понеделник – всички печеливши ще бъдат уведомени чрез SMS. Печелившите от първата и втората седмица ще бъдат уведомени след 04.11.2019г.  Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата. Всички уникални участници в промоцията, регистрирали  един код участват първо в томболите за  Ваучер на стойност 500лв., след което се теглят Тонколоните. Ако са непечеливши при тегленето за  Ваучер, автоматично кодовете участват в тегленето за Тонколона.

Големи награди един вид – 10 броя Ваучера на стойност 500лв. Всички участници в промоцията, които са регистрирали минимум  1 промоционален код и не са спечелили малка награда, се регистрират автоматично за участие в седмичните тегления за големите награди –  Ваучери за 500лв. Теглят се чрез специално разработен софтуер за теглене на случаен принцип за нуждите на промоцията. Всеки понеделник - всички печеливши ще бъдат уведомени чрез SMS. Печелившите от  първата и втората седмица ще бъдат уведомени след  04.11.2019г.  Всеки печеливш ще получи SMS с информация за спечелена награда и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10 дни следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата.

Във всяко теглене ще участват всички участници, регистрирали поне 1 непечеливши код за участие в томболите за  Ваучер за 500лв. и Тонколона. С всяка последваща регистрация на нов  промоционален код, участникът увеличава шансовете си за спечелване на награда.

Тегленията ще бъдат извършвани измежду всички участници, регистрирали промо кодове през периода на играта.

Дните, в които ще се провеждат тегленията на средни и големи награди са както следва:

04.11.2019 г. - първа томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
14.11.2019 г. - втора томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
22.11.2019 г. - трета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
02.12.2019 г. - четвърта томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
12.12.2019 г. - пета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
18.12.2019 г. - шеста томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
27.12.2019 г. - седма томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
06.01.2020 г. - осма томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
16.01.2020 г. - девета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
27.01.2020 г. - десета томбола - 10 броя Тонколони, и 1 броя Ваучера за 500лв.
В периода на Промоцията по т. 1.2 след всяко теглене печелившите участници ще бъдат обявявани (със символите от промоционалните кодове, чрез които са спечелили и част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити) на интернет адреса на промоцията www.karnobatska.bg . На посочения интернет адрес всеки може да следи колко награди са спечелени към определен момент. С включването си в промоционалната игра печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Участниците в промоционалната игра, спечелили награда, ще бъдат уведомени чрез SMS, в който ще им бъде предоставен телефон за връзка, на който да заявят адрес за получаване на наградата.

Наградите от промоционалната игра ще бъдат доставени безпратно с куриер до всеки спечелил, в срок от 45 работни дни след получаването на потвърждение на адреса за доставка.

Спечелилият участник следва да се обади на телефон 0888422896 в срок от 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението по т. 3.9. и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка, точен пощенски адрес, както и да потвърди, че пази печелившия промоционален етикет/бутилка с промокода. В случай, че спечелилият участник не извърши в срок всички посочени действия в предходното изречение, то губи правото да получи награда.

Наградите се получават лично срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител срещу връчен и попълнен със съответните реквизити протокол.

Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера етикета/бутилката с промоционален код на закупен промоционален продукт, с който е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че етикета с кода са повредени, дефектни или промоционалният код не съвпада с регистрирания, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

Всички награди се доставят безплатно на печелившите. Ако печеливш участник не може да бъде открит при посещението на куриера, последният оставя бележка на вратата с телефонен номер и адреса на клона на куриерската фирма, в който се намира наградата му, както и срок, в който може да си я потърси там. Ако печелившият не потърси наградата си в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.

В случай, че през дадена седмица от периода на промоцията поради липсата на достатъчно участници не бъдат спечелени предвидените награди описани в точка 3.7.2, то наградите предвидени за съответната седмица ще бъдат прехвърлени и добавени към следващата.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), наградите и предметните печалби от игри на случайността, със стойност над 100 (сто) лева, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. "СИС ИНДУСТРИЙС" ООД внася за своя сметка дължимия от печелившия участник данък, и издава служебна бележка по образец. Подаването на годишна данъчна декларация от всеки спечелил участник е личен ангажимент, като се спазват сроковете и реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Текста в този член се отнася само за печелившите на големи награди - Ваучер на стойност 500 лв.

ЛИНК за участие

8 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара