Спечелете 5 ваучера за урок по пилотиране на жирокоптер


Краен срок - 10 октомври 2019

Организаторът публикува статични постове и видео материали, обвързани с Играта „Удължи лятото“ на официалните страници на Nestea във Facebook и Instagram. Всеки, който желае да участва в играта, следва да изпълни следните задължителни стъпки:

    да хареса пост, обвързан с Играта
    да публикува снимка заедно с #УдължиЛятото.
    да последва официалната страница на Nestea във Facebook и/или Instagram

За валидно участие се счита:

    Публична публикация на участник на стената в профила му във Facebook, който е последвал Facebook страницата на Nestea и е харесал пост, обвързан с Играта.
    Снимка на участник, последвал Facebook страницата на Nestea, качена като коментар под пост/видео, обвързан с Играта и харесване на поста, обвързан с Играта.
    Публична публикация на участник, който е последвал Instagram страницата на Nestea, на стената в профила му в Instagram и харесване на поста, обвързан с Играта.
    Публикация на участник, последвал Instagram страницата на Nestea, на история (story) в профила му в Instagram и е харесване на пост, обвързан с Играта.

Публикациите на участващите трябва да бъдат публични, с цел да бъдат видими за Организатора. Публикации, които са недостъпни за Организатора поради ограничена видимост, не могат да участват в Играта.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/NesteaBulgaria/ и Instagram страницата https://www.instagram.com/nestea_bulgaria/?hl=bg. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook и/или Instagram интернет базираните платформи и съответните им мобилни приложения, всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

Всеки може да участва с колкото броя публикации желае, но в тегленето влиза само веднъж в играта.

Печелившите участници в Играта ще бъдат общо 5 (пет). Всеки участник може да спечели само една награда.

Наградите са: 5 броя ваучер за урок по пилотиране на жирокоптер, по един за всеки победител.

Възможно е Победителят да смени ваучера за урок по пилотиране на жирокоптер с друг ваучер за услуга предоставена от Sky Vision. Размяната следва да се осъществи в рамките на 1 месец след издаването на ваучера. При избор на услуга на по-ниска стойност, не се допуска връщане на стойността на разликата. При избор на услуга на по-висока стойност, Участникът следва да доплати разликата.

Валидност на ваучера: Август 2020.

Тегленето на Наградите се извършва на 11.10.2019г. на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ шанс за Награда на всички участници.

Спечелилите участници от Facebook ще бъдат обявени на Facebook страницата и на Instagram страницата на Nestea на 11.10.2019г. до 15:00 часа (българско време).

За получаване на Наградата всеки от спечелилите участници следва в срок от 5 (пет) работни дни да се свържат с Администратора на Играта на лично съобщение в Messenger за Facebook, лично съобщение в Instagram и да потвърди, че е сред печелившите. Администраторът на играта ще изпрати линк, на който победителят да попълни данните си за получаване на наградата.

Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5-дневен срок, Организаторът си запазва правото да не я предоставя в тази игра. Не се допуска размяна на награда срещу паричната ѝ равностойност или други изгоди.

Наградата се изпраща по куриер на посочения адрес до 30 работни дни от датата на получаване на данните за доставката, като разходите са за сметка на Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара