Спечелете 5 награди обзавеждане на спалня с мебели ИКЕА


Краен срок - 30 септември 2019

Пазарувай с карта IKEA FAMILY за над 50 лв. до 30 септември и може да спечелиш обзавеждане на една от пет спални, всяка на стойност до 5000 лв.

Как да участваш?
Увери се, че имаш карта IKEA FAMILY

Програма IKEA FAMILY е за всички, които споделяме една и съща страст – любовта към дома.

Има много причини да се присъедините към ΙΚΕΑ FAMILY – специални привилегии, редовна информация за всички намаления, покани за интересни събития, вдъхновяващи предложения и още!

Ако все още нямаш карта, можеш да я вземеш от магазин ИКЕА София, Центрове за поръчки Варна, Бургас и Пловдив, или да използваш електронен вариант за регистрация в програмата.
Увери се, че получаваш съобщения от нас

Увери се, че не си отказал/а да получаваш търговско-информативна и промоционална комуникация чрез SMS и e-mail. Това са необходимите полета за участие в играта. По отношение на играта е без значение дали останалите полета са отбелязани или не. Можеш да провериш и коригираш своя избор за комуникация в секция Управление на лични данни IKEA FAMILY в твоя профил на IKEA.bg

Пазарувай за над 50 лв. и можеш да спечелиш

Купи продукти за над 50 лв. до 30 септември и не забравяй да покажеш своята карта IKEA FAMILY - така участваш автоматично, не е необходима допълнителна регистрация. Участваш в игра за обзавеждане на една от пет спални, всяка на стойност до 5000 лв!

Ако все пак не желаеш да участваш в играта, изпрати e-mail с отказ за участие и номера на твоята IKEA FAMILY карта на ikeafamily@ikea.bg до 04.10.2019 г.

Условията за участие в Играта и за спечелването на наградата са: участниците да бъдат дееспособни физически лица, навършили 18 години; да разполагат със спалня (основна или детска); да направят покупка на стойност поне 50 /петдесет/ лева съгласно т. 4 от Правилата; да имат регистрация за програма IKEA Family с валиден номер на активирана карта и да не са се отказали да получават комуникация съгласно Общите условия на програма IKEA Family /т.е. в персоналния им потребителски профил към програмата IKEA Family са отбелязани положително полетата относно получаването на търговско-информативна и промоционална комуникация най-малкото за следните начини на комуникация: SMS и E-mail/. В случай, че в Играта желаят да се включат членове на IKEA Family, които са се отказали да получават комуникация, съгласно предходното изречение, то последните могат да променят това, следвайки инструкциите за промяна на управление на лични данни и комуникация в персоналният им потребителски профил към програмата IKEA Family. В този случай, след промяна на настройките относно получаване на комуникацията, тези участници автоматично ще бъдат включени в Играта. Общите условия на програма IKEA Family могат да бъдат намерени на следния интернет адрес: https://www.ikea.bg/ikea-family/terms-and-conditions. В Играта не могат да участват служители на „Хаус Маркет България” ЕАД и всички дружества, организации и т.н., свързани с организирането на Играта, както и членове на техните семейства.

Всеки участник в Играта има право да спечели само една награда, независимо от броя на своите покупки и търговските обекти, в които ги е направил. Всеки участник има право да участва в Играта само с по една покупка на стоки на ден за всички търговски обекти общо.

Наградите от Играта са общо 5 /пет/ броя обзавеждане на спалня с мебели ИКЕА, по едно обзавеждане в жилище на всеки от спечелилите участници. Всяка една от наградите включва проектиране, мебели и аксесоари ИКЕА, транспорт и монтаж - с мебели ИКЕА. Всяка награда е на обща стойност до 5 000 /пет хиляди/ лева. Всеки от търговските обекти, по т. 4 по-горе, предоставя възможност за получаване само на една награда – която може да бъде спечелена само от участник, закупил стоки от този търговски обект. За избягване на съмнение, определянето на спечелил (съответно резервни печеливши) за всяка една награда се извършва само измежду участниците от всеки конкретен търговски обект.

Наградите от Играта ще бъдат изтеглени и съответно спечелилите ще бъдат обявени на 08.10.2019г. Поради технически или други причини е възможно тегленето на наградите и обявяването на спечелилите да бъде извършено през следващ ден. Определянето на спечелилите се извършва на случаен принцип от автоматизирана компютърна система, измежду всички валидно участвали в Играта лица.

При изтеглянето на наградите и определянето на петимата спечелили се изтеглят и общо десет резервни печеливши – по двама за всеки един търговски обект по т. 4 по-горе. Основните спечелили ще бъдат обявявани чрез публикуване на техните инициали и част от номерата на техните карти IKEA Family (Пример: И. А. А., IKEA Family карта №90000XXXXX526) на интернет адреса https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom. В срок от 5 (пет) работни дни от обявяването на спечелилите, всеки един от тях трябва да изпрати потвърждение за получаване на наградата на електронна поща ikeafamily@ikea.bg.

Жилищата, в които се намира спалнята, следва да са разположени на територията на Република България. Сумата на всяка една награда включва: сумата до 4 700 лева – за мебели и аксесоари за спалня; сумата до 300 лева – за услугите по проектиране, транспорт и монтаж.Ако спечелил участник избере за обзавеждането мебели и/или аксесоари, които са от отдел „Намалени стоки“ (магазин ИКЕА София), други предлагани на намалена цена стоки, мостри и/или разопаковани стоки, за целите на изчисляване на размера на наградата, те ще бъдат таксувани по регулярните им продажни цени.

Наградите от Играта се получават от спечелилите участници и съответно се изпълняват при следните условия, с които участниците изрично декларират, че са съгласни:

В срок до 14 /четиринадесет/ дни след потвърждението по т. 10 от Правилата, спечелилият участник следва да се яви лично в магазин ИКЕА София или ИКЕА Центрове за поръчки – гр. Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив, за започване на уточнения по проекта за обзавеждането. Участникът следва задължително да носи със себе си лична карта, както и своята IKEA Family карта.

Обзавеждането се извършва изцяло по проект, изготвен от „Хаус Маркет България” ЕАД, съобразно конкретното помещение на спечелилия участник. Спечелилият има право да се възползва от наградата (т.е. изготвяне на проекта, поръчката на мебели аксесоари, доставката и монтажа на последните) в срок до 30.04.2020 г.

Спечелилият участник следва да предостави достъп на служители и/или подизпълнители на „Хаус Маркет България” ЕАД до помещението, което ще се обзавежда, с оглед изготвянето на проекта за обзавеждане, доставката и монтирането на обзавеждането.

„Хаус Маркет България” ЕАД има право да откаже да предостави наградата на участник и той губи правото да я получи, без да има каквито и да е претенции в тази връзка:при неизпълнение на някое от задълженията по точка 12.3. по-горе; ако спечелилият участник откаже да представи личната си карта и/или IKEA Family карта; ако спечелилият участник не разполага със спалня (основна или детска).

Самото обзавеждане на помещението на спечелилия участник, според съответния изготвен проект, се извършва в срокове, уточнени допълнително от „Хаус Маркет България” ЕАД.

Когато правото да се получи награда от Играта преминава към даден резервен участник, „Хаус Маркет България” ЕАД ще се свърже директно с него по телефона (без да се обявява номер на IKEA Family картата му на интернет адреса https://www.ikea.bg/offers/dream-bedroom), на предоставения телефон за контакти съгласно програмата IKEA Family. Спрямо резервните участници се прилага т. 12.1. от настоящите Правила като сроковете започват да текат, считано от момента на телефонния разговор по предходното изречение.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара