Спечелете регулатор за отоплителната система EasyControl CT200 от Bosch


Краен срок - 15 декември 2019

За да се включи в Играта, участникът трябва:
a) да отговори на всички въпроси (4 на брой) от теста до края, където участникът вижда съобщението: „Благодарим Ви, че попълнихте нашия въпросник. Отговорите Ви са успешно изпратени и участието Ви в нашата томбола е потвърдено. Желаем Ви късмет.“.
б) да попълни правилно полетата на регистрационния формуляр, като предостави следните лични данни: име, фамилия и валиден и активен имейл адрес (e-mail).

В Играта имат право да се включат всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България. В Играта нямат право да участват служителите на „Роберт Бош“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. Подобен тип активност ще се санкционира от Организатора чрез изключване на дадения потребител и блокиране правото му от участие в Играта.

Организаторът присъжда 1 (една) голяма и 5 (пет) поощрителни награди за периода на Играта. Тегленето на наградите ще бъде удостоверено с вътрешен документ за изтеглянето: протокол с информация за присъстващите на тегленето служители на Бош, използвана методика (софтуер и/или друга), дата, час и изтеглени участници. Наградите ще бъдат разпределени както следва:

Голямата награда, която ще бъде присъдена на един случайно избран участник, е: 1 бр. интелигентен регулатор за отоплителна система Bosch EasyControl CT 200 в комплект с термоглави и адаптер. Победителят ще бъде избран на случаен принцип от участниците, изпълнили необходимите действия, описани в раздел 3, в рамките на 3 (три) работни дни след края на Периода на Играта. Заедно с избора на основния победител, ще бъдат избрани и двама резервни печеливши участници, които могат да получат право на наградата в случай, че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.5.3. В случай, че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия.
В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

Поощрителни награди 2 броя, представляващи пакет от оригинална хавлиена
кърпа Bosch, артикулен номер BOS 6001546.4, чаша LikeABosch, артикулен номер
BOS120000334 и декоративен звънец LikeABosch, артикулен номер BOS120000344
ще бъдат дадени на избраните за резервни печеливши по т. 5.2.1., в случай, че
изтегленият за печеливш на голямата награда изпълни условията по т.5.3. от
настоящите Общи условия.

Месечни награди 3 броя, представляващи пакет от оригинална хавлиена кърпа
Bosch, артикулен номер BOS 6001546.4, чаша LikeABosch, артикулен номер
BOS120000334 и декоративен звънец LikeABosch, артикулен номер BOS120000344
ще бъдат давани на един произволно избран участник в конкретния месец. За 1 месец
се счита периодът от 15то число на предходния месец до 15то число на следващия
месец, или датите за теглене на месечния печеливш са както следва: 15.09.2019г,
15.10.2019г и 15.11.2019г. Печелившият участник ще бъде уведомен чрез електронна
поща, изпратена на имейл адреса, използван при регистрацията за Играта в рамките
на 3 (три) работни дни след изтеглянето му. Месечните печеливши получават правото
за участие за голямата награда в края на периода, но не и за следваща месечна
награда.

Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез електронна поща, изпратена
на имейл адреса, използван при регистрацията за Играта в рамките на 3 (три) работни
дни след края на периода на промоцията. В уведомителното писмо Организаторът
може да поиска от победителя да предостави допълнителни лични данни за доставка
на наградата (адрес, телефонен номер), както и такива за издаване на служебна
бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ).
От печелившите участници се изисква да потвърдят претенциите си за наградата под
формата на отговор по електронната поща на оригиналното уведомление. В случай,
че това потвърждение не бъде получено от Организатора в рамките на 5 (пет) дни от
уведомлението, Организаторът си запазва правото да оттегли правото на награда
и/или да присъди наградата на резервен печеливш участник.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и
предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез
игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или
възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази
определена от закона стойност.

Организаторът си запазва правото по всяко време да дисквалифицира
записи/регистрации, които смята за нарушаващи настоящите правила или от
фалшиви или дублирани профили. Всеки регистриран участник в Играта има право
само на един запис/ регистрация.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара