Спечелете уикенд за двама в Албена


Краен срок - 14 август 2019

🎂Започва нашата празнична игра „Албена на 50. Пожелай ни!“

От 1 до 14 август:
📌Споделете нашата празнична визия в публичен пост,
📌Напишете ни пожелание
📌Спечелете уикенд за двама в Албена.

На timeline на Facebook страницата на Албена https://www.facebook.com/AlbenaResort/, ще бъде публикувана атрактивна визия на курорта Албена. За да участват и играта потребителите на социалната мрежа ще трябва да споделят визията на личните си профили в публичен пост и да напишат над него своето пожелание за годишнината на курорта.

В продължение на две седмици (01-14 август) всеки желаещ да участва в играта ще може да отправя своите пожелания. Задължително условие е участниците да шерват празничната визия на стената си в публичен пост. В полунощ на 14 август играта ще бъде затворена, а в срок до 24 август специална комисия/жури ще избере едно от всички пожелания, чийто автор ще спечели уикенда за двама в Албена. Комисията ще бъде съставена от членове на ръководството на Албена и експерти в областта на културата, литературата и медиите. Наградата ще спечели пожеланието, което ще ни донесе най-много радост и ще ни прави най-щастливи.

В правилата на играта няма заложени изисквания за дължина, стил, жанр или формат на пожеланието. То може да бъде под формата на стандартно пожелание, стих, поема, разказ или каквото съответният участник сметне за подходящо. Единственото условие е да ни донесе радост и да ни направи щастливи.

Задължително условие за участие в играта е постът с пожеланието и празничната визия да бъде споделен в публичен статус.

Организаторите на играта ще свалят всички пожелания. На комисията/журито ще бъдат подадени само текстовете, без данни за техните автори, за да се избегне всякаква субективност.

Притежателят на избраното пожелание - победител ще получи награда - уикенд за двама във ваканционно селище „Албена".

В срок до 24 август специална комисия/жури ще избере едно от всички пожелания, чийто автор ще спечели уикенда за двама в Албена.

Комисията ще бъде съставена от членове на ръководството на Албена и експерти в областта на културата, литературата и медиите.

Наградата ще спечели пожеланието, което ще ни донесе най-много радост и ще ни направи най-щастливи, избрано с мнозинство от комисията.

Организаторите ще се свържат с печелившия участник до 10 дни след обявяването му на страницата на Албена и ще уговорят с него получаването на наградата.

Наградите не могат да бъдат получавани от трето лице, различно от печелившия.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара