Спечелете всяка седмица награди от солети Хрус-Хрус


Краен срок - 22 септември 2019

Наградите се раздават на жребиен принцип.
Наградите, които могат ще бъдат раздадени са седмични. Всяка седмица жребий ще определя печелившия участник.
Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.

От 15.06.2019 год. (включително) до 16.09.2019 год. (включително) всеки понеделник ще бъдат обявявани нови тематични постове. Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, трябва да следи официалната фейсбук страница на солети Хрус-Хрус

За да вземат участие в играта, участниците трябва да:
- Имат валидна регистрация във Фейсбук;
- Публикуват снимка на книга от конкретната тематична седмица.
- На публикуваната снимка да присъства поне едно пакетче солети Хрус-Хрус.
- Снимката да е публикувана като коментар под поста от понеделник

Участникът преминава през следните стъпки:
· Прочита пълните условия на играта.
· Публикува снимката, изпълняваща условията от т. 7.2 като коментар в пост от понеделник на официалната страницата на Солети „Хрус-Хрус“, с което се включва в играта и се съгласява с нейните условия.
· Организаторите не се ангажират да качват снимките, в галерия създадена за този фотоконкурс.
· Снимката трябва да отговаря на условията от т. 7.2
· В снимката трябва да присъства пакет солети на “Хрус-Хрус” и книга от тематичната седмица.
· В случай, че потребителят няма навършени 18 години, е необходимо родителя да изпрати съгласието си на лично съобщение на страницата на солети „Хрус-Хрус“ с текст „Съгласен съм детето ми да участва” заедно с линк към профила му;
· Ако снимката не отговаря на общите условия или нарушава закони, тя няма да бъде одобрена от Организатора.
· Спечелилите ще бъдат публикувани на страницата на Организатора в специален пост. Всеки от спечелилите трябва да отговори до 5 работни дни с посочване на адрес за получаване на наградата. При липса на отговор в посочения срок участникът губи правото да получи наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник.
· Наградата се изпраща по куриер до 30 работни дни след отговора на спечелилия съгласно предходния параграф.

За валиднo се счита всякo участие, което отговаря на описания по-горе ред.

Организаторът ще администрира фен страницата на Играта и ще одобрява всички снимки.
· Всеки участник има право да качи само веднъж една и съща снимка.
· Всеки участник има право да участва само веднъж в тематична седмица.

Участниците, спечелили награда ще бъдат публикувани в страницата на солети Хрус Хрус в специална публикация, на адрес: https://www.facebook.com/soletiHrusHrus . Спечелилите трябва да предоставят адрес в срок до 5 (пет) работни дни след определянето им за успешното осъществяване на доставката на наградата. Награди се доставят безплатно на печелившите участници на указания от тях адрес в работни дни и в работно време от 9 до 18 часа посредством куриер.

Всеки от печелившите участници може да се свърже с Организатора за допълнителна информация чрез съобщение на страницата на солети Хрус Хрус във Facebook.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара