Спечелете 58 000 награди от студен чай Nestea


Краен срок - 31 август 2019

Играта се провежда в обозначените с рекламни материали на Играта търговски обекти, наричани по-долу „обекти“.

Участието в Играта е обвързано с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L наричани по-долу „продукти“. При закупуване на два продукта по избор с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L ще получите скреч карта, изтриването на която ще ви даде възможност да спечелите водоустойчив калъф за телефон или да опитате късмета си отново.

Продуктите Nestea в разфасовка от 1,5L ще бъдат налични и продавани в търговската мрежа (в обозначените с рекламни материали търговски обекти), като получаването на скреч картата ще бъде възможно в периода на провеждане на играта или до изчерпване на количествата награди за всеки търговски обект.

Всеки, който желае да участва в Играта, трябва:

1. Да закупи в периода на провеждане на Играта в съответния търговски обект участващ в Играта два продукта по избор с търговската марка  Nestea в разфасовка от 1,5 L и ще получи скреч карта с възможност да спечели водоустойчив калъф за телефон или да опита късмета си отново.

2.  Всеки участник следва да се информира предварително на касите на всеки търговски обект, в който се провежда играта за наличнoсти на награди и от къде може да получи скреч карта.

3. Участниците могат да участват с неограничен брой скреч карти, стига те да са за отделни покупки на продукти с търговската марка Nestea в разфасовка от 1,5L, съгласно условията на Играта.

Предоставените скреч карти от организатора са общо за всички търговски обекти  -  116 000 бр., от които 58 000 бр. са печеливши с текст (Nestea рекламен аксесоар) и 58 000 бр. са непечеливши с текст “Весело лято“.

Наградите са разпределени за спечелване по обектите, в които се провежда Играта.

Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара