Спечелете кошници с продукти ELVI, BENE или DOMINO


Краен срок - 31 декември 2019

Продукти, участващи в Промоцията са всички продукти с марка ELVI, BENE и/или DOMINO, независимо от вида и разфасовката.

За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата бележка от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти с марка ELVI, BENE и/или DOMINO. Няма изисквания за стойността на покупката.

За да участва в Играта, всеки участник трябва дa:
Стъпка 1: Закупи продукти с марка ELVI, BENE и/или DOMINO, независимо от вида и разфасовката.
Стъпка 2: Регистрира номера от касовата бележка на интернетстраницата www.buleko.com

При регистрацията участникът трябва:
- да въведе имейл
- да въведе телефонен номер за връзка, ако бъде избран
- да въведе цифрения код от касовата бележка
- да въведе адреса на магазина, от който е закупил промо продуктите
- да потвърди captcha кода (възможно е не всеки път да се появява captcha код)
- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл ще бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.buleko.com

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Награди:
За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 29 бр. седмични награди и 7 бр. месечни големи награди, разпределени по следния начин:
• 29 бр. седмични награди по 1 бр. всяка седмица, които участниците имат право да изберат сами от гамата продукти с марка ELVI, BENE или DOMINO (общо 29 седмици период на активност)
• 7 бр. месечни награди по 1 бр.всеки месец, представляващи кошници (кашончета), пълни с продукти с марка ELVI, BENE или DOMINO (общо 7 месеца период на активност).

Тегленето на печелившите ще се извършва след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм" за конкретния период.

Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg).

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер. Регистрираните за съответния период касови бележки участват само и единствено в тегленето за седмичните награди за съотвтения период. За да се включи в следващо/друго теглене за седмични награди е необходимо участникът да регистрира нова/и касова бележка/и.

1. Един участник може да спечели само една награда от вид.
Един участник може да направи максимум 5 регистрации на касова бележки в рамките на едно денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации на касови бележки за целия период на активността.

2. Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти ELVI, BENE, DOMINO на куриера (стойността и номерът от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

3. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.

4. Печелившите участници ще бъдат известени чрез телефонно обаждане или имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

5. Ако участник е подал своите данни за получаване на наградата и е печеливш за втора награда от съответния вид, то при получаване на уведомителния имейл ще види съобщение, че не е необходимо да подава повторно данни за получаване на наградата.

6. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM" (СПАМ) директория за получен от нас имейл!

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 10работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата в рамките на 10работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара