Спечелете 350 буркана за бисквити Milka


Краен срок - 31 август 2019

УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Право на участие:

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Участникът трябва да:
    Стъпка 1: Влез на game.milka.bg и изгледай трите видеа.;
    Стъпка 2: Гласувай за своeто любимо видео чрез бутона „Гласувай“ и се регистрирай за участие като:
        - въведеш имейл;
        - въведеш captcha code;
        - потвърдиш (чрез чек-бокс), че желаеш да участваш и си съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако си печеливш, твоят имейл ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта game.milka.bg
    Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
    Всеки участник може да участва в тегленето за награди само веднъж.

Награди:

    За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 350 буркана за бисквити Milka Дядо.
    Тегленето на наградите ще се извърши до 48 часа след края на периода на Играта на 02.09.2019 г. измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Печелившите ще бъде публикувани на сайта в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на Играта, като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта game.milka.bg
    Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да спечели само една награда.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, телефонен номер и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, предоставяйки данните за получаване, както е посочено в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара