Спечелете почивка на Свети Влас, 200 хавлии и 400 плажни несесери


Краен срок - 9 август 2019

Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

1 бр. ваучер за почивка за двама в хотел RIU Helios Paradise, Свети Влас, валиден в периода 1-30.09.2019 г., на стойност 810 лв.

200 бр. плажни хавлии, всяка от които е на стойност 14.41 лв.

400 бр. плажни несесери, всеки от които е на стойност 4.15 лв.

Наградите са ограничено количество и не се планира да бъде осигурено допълнително количество от описаното по-горе.

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всяко лице, което отговаря на изискванията за право на участие, описани в раздел 4 на Официалните правила.

Всеки, желаещ да участва, трябва да закупи продукт/и „Venus“ на стойност минимум 15 лв., без значение от вида в участващите магазини, в периода на Кампанията. След заплащане на касата, клиентът може да изтегли скреч карта от касиер в обекта и може да спечели плажна хавлия или плажен несесер. За да участва в томболата за ваучер за почивка за двама в хотел RIU Helios Paradise, Свети Влас,  клиентът трябва да регистрира касовата бележка от покупката на интернет адрес: https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/.

Един участник може да участва в промоцията неограничен брой пъти. При всяко участие в Промоцията/Играта участникът не може да спечели повече от една награда.

Наградите от скреч картите се раздават до изчерпване на тяхното количество в обектите на Партньора.

Рaзпределението на наградите е направено спрямо оборота на всеки магазин, като тази информация е предоставена от Организатора. Получаването на наградите от скреч картите става от касиер при изтеглена печеливша скреч карта. Наградата от томболата се изпраща от ДНК Глобъл Груп ЕООД до изтегления пред нотариус печеливш. Тегленето на томболата се организира от ДНК Глобъл Груп ЕООД до 7 дни след края на кампанията. Изпращането на наградата се изпълнява до 7 дни след получаване на документите по раздел 10.4.

Наградата по раздел 7.1 е на единична стойност над 100 лв, ваучер за почивка за двама в хотел RIU Helios Paradise, Свети Влас, валиден в периода 1-30.09.2019 г., на стойност 810 лв.

Тъй като наградата е на стойност над 100 лв., следва тя да бъде обложена на окончателен данък от 10%, който трябва да бъде удържан и заплатен от Организатора на Промоцията/Играта.

За изпълнение на раздел 10.3, участникът, спечелил наградата, е длъжен да предостави на Организатора три имена, ЕГН, мобилен телефон и точен адрес.

Организаторът се задължава да посочи данъкът в Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ.

С участието си в Промоцията/Играта участникът, спечелил наградата, посочена в раздел 6.1, се задължава да я декларира в годишната си декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара