Спечелете Bubble bed, комплекти за плажен тенис и магнитчета от Nestle®


Краен срок - 31 юли 2019

Играта се организира и провежда на територията на Република България, във всички обекти на ОМВ.

Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица, които посетят Участващ обект в периода на Играта и направят покупка съгласно тези Общи правила. В Играта не могат да участват служители на ОМВ, на Организатора и на Участващите обекти, както и членове на техните семейства.

При изпълнение на условията на Играта, може да бъде спечелена една от следните награди:
1. Bubble bed  (голяма награда) – 153 бр.
2. Комплект за плажен тенис - 2 550 бр.
3. Магнитче – 61 200бр.

Наградите са налични само в Участващите обекти, които са надлежно обозначени с рекламни материали за Играта.

За да получи възможност да спечели награда всеки участник, който отговаря на изискванията по т. 3.1, трябва:
- да посети някой от Участващите обекти и да закупи сладоледи от марката Nestle® на минимална обща стойност от 5.00 лв. (с ДДС);
- да получи скреч-карта от касата на Участващия обект и да види дали печели награда.

При покупки в Участващ обект на по-голяма стойност, участникът има право да получи по една скреч-карта за всеки 5.00 лв. (с ДДС) от общо заплатената цена за сладоледи от марката Nestle®. Например, при закупени сладоледи Nestle® за 10.00 лв. – 14.99 лв. (с ДДС) има право на 2 скреч-карти, а при закупени сладоледи за 15.00 лв. – 19.99 лв. (с ДДС) – 3 скреч-карти.

Скреч-картите се предоставят от служител в съответния Участващ обект и са свързани само и единствено с настоящата Игра. Всяка скреч-карта дава информация дали участникът печели или не награда. Скреч-картите са брандирани с логото на Организатора и важат само и единствено за периода на Играта.

Награда получават изтеглилите печеливша скреч-карта. Всеки може да участва в Играта неограничен брой пъти, като всяко следващо участие е свързано с извършването на нова покупка, съгласно т. 3.4.

Печелившите участници могат да вземат своите награди на място в съответния Участващ обект, където е изтеглена печелившата скреч-карта.

Наградите са на случаен принцип. Участникът сам избира своята скреч-карта.
Изображенията на наградите в рекламните материали са илюстративни и могат да се различават от реалните.

Награди се раздават в рамките на наличностите в съответния Участващ обект. При изчерпване на наличностите от награди, Участващият обект следва да прекрати раздаване на скреч-карти, докато не бъдат доставени нови награди (ако има такава възможност).

Независимо от горното, Участващите обекти могат да раздават скреч-карти при липса на наличности от награди Bubble bed и комплект за плажен тенис, при условие, че в централния склад на Организатора има останали бройки. В случай, че участник спечели такава награда, той може да я получи чрез куриер, като за целта трябва да подпише изрично съгласие и да предостави данни за доставка.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от наградата си, той/тя ще изгуби правото да му бъде предоставена награда, като съответната награда остава при Организатора и ще бъде предадена на трето лице, при условията на т. 3.4.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара