Спечелете Fanta пуфове


Краен срок - 24 юли 2019

За да участва в конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“, потребителят трябва да има одобрен профил в платформата MySPARX (www.mysparx.bg, налична и като мобилно приложение за операционни системи Android и iOS) спрямо условията за ползване, публикувани тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use, и в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни, публикувано тук: https://mysparx.bg/page/privacy-policy.

Желаещият да участва в Конкурса трябва да публикува в МySPARX (www.mysparx.bg), като миг в категория „Fanta“, статично изображение на авторски стикер, който трябва да включва графичен елемент, свързан с Fanta Dragonata или с Fanta Баобаб, малина и лайм. Всички мигове в категория „Fanta“, съдържащи авторски стикери спрямо описаното по-горе, се считат за кандидатури в Конкурса.

Всички кандидатури в Конкурса „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ ще бъдат публикувани в специална подсекция „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), където ще бъдат видими за журито и всички потребители на платформата.

Конкурсът „Създай свой авторски стикер за Fanta Dragonata или за Fanta Баобаб, малина и лайм“ ще се проведе по следния начин: публикуване на мигове (снимка, рисунка, колаж, дизайн), съдържащи авторски стикери за Fanta Dragonata или Fanta Баобаб, малина и лайм“ (с графични елементи, свързани с единия от вкусовете), в категория „Fanta“ в платформата MySPARX (www.mysparx.bg).

Журито в лицето на Цветослав Цонев-Цуро, Павел Колев, Поли Недкова и Йордан Момински от суперекипа на Fanta ще избере победителите в рамките на 3 работни дни след края на Конкурса (24.07.2019 г. (вкл.). Критериите, от които ще се ръководи журито при избора на победители, са: оригиналност, креативност, актуалност, релевантност към стила на Fanta, качество на интеграция на визуални елементи от Fanta Dragonata или Fanta Баобаб, малина и лайм, проява на добро чувство за хумор.

Победителите ще бъдат обявени на 29.07.2019 г. в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Всеки от печелившите ще получи известие в профила си в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) в рамките на 5 работни дни от избирането му/ѝ за печеливш. Създадените от печелившите стикери ще пуснати в MySPARX (www.mysparx.bg) като част от функционалността за публикуване на мигове. Организаторът си запазва правото да променя и манипулира по избран от него (Организатора) начин стикерите на печелившите, включително и да ги променя изцяло, преди те (стикерите) да бъдат пуснати във функционалността за публикуване на мигове на платформата MySPARX (www.mysparx.bg). Организаторът не е длъжен и може да не съгласува промените по дадено съдържание с публикувалия го участник, както и няма задължение да уведомява даден участник за намеренията си да редактира публикувано от нея/него съдържание за целите на Конкурса.

Наградите за 8-те печеливши (осемте) са по 1 бр. Fanta пуф. Авторските стикери на 8-те печеливши ще бъдат част от пакет Fanta стикери, достъпни за потребителите в MySPARX посредством функционалността за публикуване на съдържание.

Наградата се предоставят на участници, имащи право на участие в Конкурса според Част 5 от настоящите правила.

Победителите ще бъдат уведомени в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) до 72 часа след приключване на гласуването от страна на журито. Печелившите ще бъдат информирани чрез публикация в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), както и с лични съобщения до профилите си. Личните съобщения ще бъдат изпратени в рамките на 5 работни дни от обявяването на печелившите.

В случай че към момента на изпращане на известието в профила на печелившия в MySPARX, нейните/неговите данни (на печелившия), необходими за доставка на наградата (имена, адрес и телефон), са недостоверни, неточни или непълни,  Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. Наградата ще бъде изпратена на адреса, посочен в профила на печелившия към момента на изпращане на известието за спечелване на наградата. В случай че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Посоченият адрес трябва да е точен и пълен. Не може да бъде посочено друго лице за получаване на наградата, получаването е лично. Победителите трябва да имат 16 навършени години. За адрес за доставка на спечелена награда се счита посоченият от печелившия в профила му в платформата MySPARX (www.mysparx.bg) адрес към момента на изпращане на известието за спечелената награда. В случай че печелившият е посочил грешна или непълна информация за нуждите на доставката, не отговаря на някое от условията в настоящите правила или се откаже от награда след уведомяване за спечелването на наградата, Организаторът си запазва правото да посочи друг победител спрямо процедурата, описана в Част 7.1.

Всеки победител е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за реализирането на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност.

До връчването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не отговаря на условията и правилата, изложени в настоящия документ. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не успее да предостави информация, която се изисква от него (победителя). Организаторът си запазва правото да дисквалифицира победител, който не спазва гореописаните правила и условия, по всяко време и без допълнителни обяснения.

Стойността на описаните в т. 9.1. награди не надвишава 100 лв.

Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на лични известия в профилите на печелившите в MySPARX (www.mysparx.bg).  Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в профила ѝ/му в MySPARX (www.mysparx.bg) адрес и контакти за доставка.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара