Спечелете всяка седмица уикенд на морето, раници и колонки


Краен срок - 30 юни 2019

За да се включи в играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на кампанията http://www.mastercard.ccbank.bg/ и да регистрира данните за извършеното безконтактно плащане с дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от ЦКБ, преди 13.05.2019 г.

Регистрацията на участника включва следните данни: име, фамилия, валидна електронна поща, телефон за контакт, код за плащане и дата на плащане от ПОС бележка в България и съгласие, че участникът е запознат с правилата на играта. Съгласието е валидно, когато е информирано, свободно изразено (доброволно), конкретно, недвусмислено заявление, дадено от дееспособно лице.

Участникът въвежда в специално поле на сайта следните реквизити от ПОС бележката – символите след AC от бележката на ПОС терминал – 6 символа (само цифри, само букви или комбинация от букви и цифри).

За валидни се считат само безконтактни плащания, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България, с карти Mastercard от ЦКБ, на стойност минимум 3 лева.

Плащания, различни от посочените по-горе, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на кампанията (13 май 2019 г.), не могат да участват.

В играта могат да бъдат регистрирани единствено безконтактни плащания, които са извършени след 00:00 часа на 13.05.2019 г.

Участникът може да регистрира неограничен брой плащания в играта.
Колкото повече плащания регистрира участникът, толкова повече се увеличава шансът му за успех в жребия за наградите.

Всяко регистриране плащане участва самостоятелно в жребия за седмична награда. Регистрираните плащания, участвали през
дадена седмица, не могат да участват през следващите седмици.

Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип. Участниците в играта се състезават за 42 награди в рамките на 7 седмици, от които всяка седмица се теглят по:
* 1 Уикенд за двама на къмпинг „Градина”
* 2 бр. раници
* 3 бр. Bluetooth колонки

Организаторът има ангажимент да се свърже с победителите чрез съобщение, изпратено на e-mail адреса, посочен във формата за контакт, и чрез обаждане по телефона.

Всеки, спечелил награда, има възможност да я получи лично в офис на банката след представяне на официален документ за самоличност.

Регистрираните документи (бележки) от направени плащания на ПОС терминал не са задължителни за съхранение до края на играта и не са условие за получаване на награда.

Всяка награда, получена от участие в кампанията „Зареди лято 2019 с награди!”, след като бъде изтеглена и получена от печелившия, подлежи на облагане по силата на Закона за данъците върху доходите на физически лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара