Познайте и спечелете награда от Lidl


Играта е приключила!

Печеливш: Валентина К. Иванова👋 Опаковали сме ти жесток летен подарък, но за да си го спечелиш - трябва да предположиш какъв е той! 😅🔮🎁

💡Подготвили сме ти няколко жокера, които ще споделяме в коментар под този пост, докато тече играта.

1️ Първият е размерът на кутията, в която се намира. Но дали това е реалният му размер всъщност?🤔

📍Имаш време да разбулиш мистерията до понеделник, 1 юли, 14:30 часа, когато на случаен принцип ще изтеглим един от вас, дал преположение като коментар под поста. 📍За участие се зачитат всички предположения, независимо дали са правилни или не.

В игрите имат право да се включат всички лица на територията на България, които имат навършени 18 години.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, организаторите имат право да дисквалифицират участници.

Наградите се обявяват в поста, конкретизиращ условията за включване в играта. В случай че не е посочено изрично друго, наградите се теглят на томболен принцип. Ако е посочен друг критерий, по който се определят потребители, той трябва да е изрично конкретизиран в поста за обявяване на играта.

В случай че спечели, участникът трябва да се свърже с организаторите като пише на имейл igra@lidl.bg в срок от 14 дни, считано от датата на спечелване, с което да подаде  данни за доставка (трите си имена, адрес за доставка и телефон за връзка), ако наградата е материална.
Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. Разходите по доставка на награди се поемат от Организатора. Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, изпращайки ги на igra@lidl.bg. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.


Краен срок - 1 юли 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара