Спечелете 4 дневна екскурзия за двама на остров Миконос


Краен срок - 26 май 2019

В красивите залези и горещите морски дни намерихме вдъхновение за новата ни лятна колекция. Леките и ефирни модели с екзотичен дизайн ще паснат идеално на всички ваши любими занимания - разходка край плажа, релакс под приятната сянка на морска вила или бурна вечер с приятелки.

За да бъде още по-вълнуващо, ви подаряваме една вълшебна екскурзия за двама на остров Миконос и специален плажен подаръчен сет от новата ни лятна колекция на стойност 200 лв.!

Четири дни, луксозен хотел, никакви грижи и безкрайно синьо море.

Регистрирайте се сега и започнете своето H&M лято.

За да се включат в играта, участниците трябва да се регистрират като въведат валиден имейл адрес, име, фамилия и телефон за връзка. След приключване на процеса по регистриране, от всички участници чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, на случаен принцип ще бъде изтеглен и обявен един участник в присъствието на нотариус, който ще получи наградата. Печелившият участник ще бъде оповестен на страницата на играта на 30-ти май. За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до https://social.hm.com/bg_BG/mikonos.

За участие в играта не се изисква извършване на покупка.

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

За валидна се счита всяка регистрация на https://social.hm.com/bg_BG/mikonos, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Участниците следва да са запознати с Официалните правила на играта и Политиката за поверителност на H&M. Съгласието за получаване на маркетингова информация от H&M не е изрично условие за участие в играта. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни. Невалидни се считат и регистрации на лица под 18 години.

Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.

В Играта на случаен принцип ще  бъде изтеглен 1 (един) победител измежду всички регистрирали се. Той ще получи като награда 4 дневна екскурзия за двама на остров Миконос и специален подаръчен комплект с продукти от новата лятна колекция на H&M. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.

Победителят ще получи своята награда след изясняване на детайлите, необходими за потвърждение на пътуването (дати, полети и нощувки), чрез координация с представител от централния офис на H&M в София в срок до две седмици след установяване на контакт с печелившия. Печелившият участник ще трябва да удостовери самоличността си за получаване на наградата.

Ако не може да бъде осъществен контакт с участник, определен за победител, в срок от три дни от обявяването му на сайта, предоставените данни за контакт са невалидни, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й. При невъзможност или нежелание избраният победител да се възползва от наградата, той има право на писмен отказ и следователно H&M може да избере друг победител от селектираните резерви.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА

Наградата в Играта „Едно незабравимо лято“ е екскурзия за двама на остров Миконос и включва следното:

    4 нощувки за двама, настанени в двойна стая в 4* хотел на остров Миконос в периода 10 юни – 28 юли (конкретните дати се уточняват допълнително с печелившия)
    Включена закуска и първокласно обслужване;
    Самолетни билети София – о. Миконос – София с включен чекиран багаж за всеки от участниците;
    Организиран трансфер от и до летището на о. Миконос;
    Туристически застраховки и такси;
    Специален подаръчен комплект с аксесоари и продукти от лятната колекция на H&M на обща стойност 200 лв.

Усвояването на наградата може да бъде организирано в периода 10 юни – 28 юли, в зависимост от наличността на полети и настаняване. Представител от централния офис на H&M България ще се свърже с избрания печеливш за изясняване на необходимите детайли:

    Конкретни дати, в които да се организира пътуването.
    Лични данни на печелившия участник, както и избрания от него придружител, необходими за закупуването на самолетни билети и потвърждение на настаняването.
    Потвърждение и предоставяне на готовия награден пакет – самолетни билети, резервация в 4* хотел, трансфер и застраховки.

Изплащане на паричния еквивалент на наградния пакет не е възможно. При невъзможност избраният участник да се възползва от наградата в указания период и условия, той е задължен да изпрати писмен отказ на H&M и няма право да предявява каквито и да било претенции към един или повече съставни елемента от наградния пакет. H&M има право своевременно да обяви нов печеливш участник от избраните резерви.

H&M не покрива свързани разходи, които не са част от гореописаните и са изцяло отговорност на участниците:

    транспорт до София, в случай че печелившият участник е с друго местожителство;
    дневни разходи по време на престоя на о-в Миконос;
    обяд и вечеря;
    извънредни разходи за багаж;
    транспортни, фериботни или други логистични разходи на място;
    допълнителни екскурзии, събития, посещения или процедури по време на престоя;

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

H&M се стреми да гарантира защита на личните Ви данни, когато ползвате нашите услуги.

С участието си в Конкурса и приемане на тези Правила, Участникът дава своето съгласие за следното:

(1)   Да предостави на H&M име, фамилия, валиден имейл адрес, телефон за контакт, както и други данни, които могат да бъдат необходими за целите на Играта.

(2)   Предоставените лични данни ще се използват от H&M за следните цели: организация и провеждане на Играта и определяне на победител; обявяване на победителя и осъществяване на връзка с него; организиране и получаване на наградата; предоставяне на актуални модни новини при изрично съгласие от участника.

(3)   H&M може да предоставя личните данни на трети лица в България или в други държави от Европейския съюз, с които H&M си сътрудничи, работи или има други отношения (в т.ч. нотариус, туристически агенции и хотели) за целите посочени по-горе.

(4)   H&M може да публикува лични данни на победителя на интернет страницата на Играта.

Личните данни, събрани за целите на играта, ще се обработват и съхраняват за срок от 45 дни след края на играта, съобразен с целите на Играта и защитата на H&M от евентуални претенции на Участници или трети лица. След изтичане на този срок личните данни ще бъдат унищожени.

H&M събира, обработва, предава на трети лица и унищожава личните данни, събрани за целите на Играта съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и ОРЗД (Общ регламент за защита на личните данни на ЕС). H&M осигурява и прилага адекватни мерки за защита на личните данни, които отговарят на законовите изкисвания.

Личните данни, събрани със съгласието на лицата за маркетинг цели, ще се обработват съгласно Политиката за поверителност на H&M, която можете да намерите тук.

Допълнителна информация за политиката на H&M за защита на личните данни може да бъде намерена на официалния сайт на H&M.

Шведската компания-майка, H & M Hennes & Mauritz AB, е лицето, контролиращо личните данни, които участниците предоставят, и следователно тя носи отговорност за тези лични данни по шведския закон за защита на личните данни (1998:204) и Директива на ЕС 95/46/ЕО. Българската компания Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД е администраторът на лични данни и обработва личните данни от името на компанията-майка. Предоставените лични данни се съхраняват в Европейския Съюз („ЕС“) и могат да бъдат предоставени на нашите филиали в групата H&M. Това означава, че тези данни, в някои случаи, могат да бъдат обработени извън европейската икономическа зона („ЕИЗ“). Във всеки отделен случай на прехвърляне на тези лични данни в страна извън ЕИЗ, съответният филиал на H&M ще гарантира прилагането на стандартните договорни клаузи, свързани с процеса за поверителност на данните, одобрен от ЕС.

Всеки участник има право да поиска информация за личните си данни, които Организаторът съхранява. Ако данните на участника са неправилни, непълни или неуместни, той може да поиска информацията да бъде коригирана или премахната. За да поиска тази документация, участникът трябва да пише на: dataprivacy@hm.com. Участникът може да оттегли своето съгласие Организаторът да използва неговите данни за маркетингови цели по всяко време.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на Играта не носи отговорност за предоставени от участниците данни, включително за данни, предоставени в нарушение на правата на трети лица. Организаторът не носи отговорност, в случай че участниците нарушават правилата на Играта и в случай че с действията си накърняват права или законни интереси на трети лица.

Участниците носят пълна отговорност при евентуално възникване на нарушение на права във връзка с регистрацията, с която са участвали в Играта.

Всички разходи, възникнали за Организатора при въвличането му в евентуални спорове за нарушени права, следва да бъдат възстановени и за сметка на съответния отговорен участник.

В случай че Организаторът е уведомен за каквото и да е било нарушение на права от даден участник, той има правото да дисквалифицира участника от Играта.

РАЗДЕЛ 10: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства или в друга ситуация по преценка на Организатора. В тези случаи H&M не носи отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи.

РАЗДЕЛ 11: СЪДЕБНИ СПОРОВЕ
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

Всички оплаквания по повод Играта трябва да бъдат изпратени на имейл адрес info.bg@hm.com не по-късно от 03.06.2019 г. Оплаквания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани от страна на Организатора.

Допълнителна информация

Допълнителна информация, свързана с Играта, може да бъде получена чрез запитване на e-mail: info.bg@hm.com или на телефонен номер 0800 300 12.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара