Спечелете 400 настолни игри и посещение на Делфинариума от Barni


Краен срок - 30 юни 2019

Механизъм на Промоцията /Играта/:
Купи промо опаковка Barni 150 г

Регистрирай кодовете от вътрешната страна на опаковката на www.barnipromo.bgЗа да направи валидна регистрация, е необходимо да се попълнят следните полета (всички са задължителни)
- да въведе 8-символния код от промоционалната опаковка Barni 150г
- captcha code
- да се въведе имейл

Необходимо е потребителят също да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и ако е печеливш, неговият/нейният имейл да бъде публикуван на сайта като последните 3 символа от всеки имейл (напр. ivan***@abv.bg) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на сайта www.barnipromo.bg

С регистрацията на всеки втори код участникът може да разбере веднага дали печели 1 от 400-те настолни игри Barni.

Разпределението на наградите настолна игра Barni се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количественото разпределяне на видовете награди на база регистрации в Промоцията. По така описания механизъм средно на ден са предвидени по 6 броя настолна игра Barni. Наградите се разпределят правопропорционално на дните / седмичните периоди от периода на промоцията.

При регистрацията на десет промоционални кода, с които не е спечелена настолна игра Barni, потребителят участва в тегленето за голямата награда - посещение на Делфинариума, гр Варна (двама възрастни и едно дете). С регистрацията на повече кодове увеличава шанса си за спечелване на седмичната награда.

Например: ако участник е регистрирал 20 промоционални кода (максимумът за периода на Промоцията), то той участва два пъти в тегленето за посещение - на Делфинариума, гр Варна (за двама възрастни и едно дете).

Всички печеливши промоционални кодове не участват в следващите тегления.
Например: ако участник е регистрирал 3 промоционални кода и с 2 от тях е спечелил бордна игра Barni, то той не участва в тегленето за 1 посещение на Делфинариума, гр Варна (за трима).

Регистрираните в съответния ден промоционални кодове участват в тегленето за моментни награди – бордна игра Barni. Регистрираните и непечеливши промоционални кодове продължават да участват в тегленето за 1 посещение за трима в Делфинариума, гр Варна. За целта потребител трябва да регистрира общо 10 кода, с което влиза в тегленето за 1 посещение за трима в Делфинариума, гр. Варна

За да се включи в тегленото за 1 посещение в Делфинариума, гр Варна е необходимо участникът да регистрира 10 неспечелили дневна награда кодове.

Тегленето за 1 посещение в Делфинариума, гр Варна се провеждат след края на периода на активността, а именно на 01.07.2019 г.

Публикуването на печелившите ще се извършва веднъж седмично по предварително съгласуван тайминг, а именно:
Период 1 - от 01.05 до 07.05.2019 г.
Период 2 - от 08.05 до 14.05.2019 г.
Период 3 - от 15.05 до 21.05.2019 г.
Период 4 - от 22.05 до 28.05.2019 г.
Период 5 - от 29.05 до 04.06.2019 г.
Период 6 - от 05.06 до 11.06.2019 г.
Период 7 - от 12.06 до 18.06.2019 г.
Период 8 - от 19.06 до 25.06.2019 г.
Период 9 - от 26.06 до 30.06.2019 г.

Измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Тегленето на наградата ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.

Имейлите на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.barnipromo.bg в раздел Печеливши, като последните три символа от всеки имейл ще бъдат скрити с ХХХ.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в което ще бъде предоставен линк към интернет форма, на която в 5-дневен срок могат да предоставят име, фамилия, мобилен номер, населено място и адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да ги получат. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Участникът, спечелил посещение в Делфинариума, гр Варна, за трима може да използва наградата спрямо следните основни правила:
Ваучерът включва:
2 нощувки за трима (двама възрастни + 1 дете) с включени две закуски и две вечери (блок маса, без консумация на алкохол);
Паркинг;
Посещение на Делфинариум + плуване с делфини за един:
За да ползвате тази услуга, трябва да сте навършили 12 години. От 12 до 18 г. трябва да имате разрешението на Вашите родители, което да се удостовери с подписа на поне един от тях.Вие се задължавате стриктно да спазвате указанията на треньорите и другите длъжностни лица на Делфинариум Варна преди, по време и след Контакта с делфини. Преди Плуването с делфини попълвате декларация за безопасност и ще получите инструкции от треньор, както и ще бъдете запознати с условията и правилата за безопасност в Делфинариума.
Ваучерът не включва:
Транспортни разходи, застраховки, дневни разходи, допълнителни извънредни лични разходи (в това число и медицински) и такива от подобно естество на описаните в тази точка.
Ваучерът е валиден за периода – 15.07 - 15.09.2019 г.;
Ваучерът не може да бъде осребрен за паричната му стойност;
Ваучерът може да се използва само веднъж;
За да използвате този ваучер, трябва да направите предварителна резервация по имейл office@happytour.bg или на тел. 0887 245 850 - Станимира Михайлова;
При направена резервация, промени и анулации могат да се правят до 6 дни преди началната й дата, след този срок резервацията подлежи на 100% неустойка и ваучерът става невалиден;
Ваучерът е поименен и не може да се използва от трети лица;
В случай че ваучерът не бъде използван до изтичане срока на валидност, неговата стойност не се възстановява и приносителят губи правото на използване.

С ЕДНА УЕБ РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНСАМО ЕДИН ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД. ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЕДИН ПРОМОЦИОНАЛЕН КОД МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА САМО ЕДНА УЕБ-РЕГИСТРАЦИЯ.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНИТЕ ОПАКОВКИ НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ ПРОМОЦИОНАЛНИ КОДОВЕ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ!

Всеки участник може да регистрира максимум 20 промоционални кода за периода на промоцията.

Всеки участник може да регистрира максимум 5 промоционални кода на денонощие.

За целия период на промоцията, един участник може да спечели максимум 1 награда от вид, независимо от нейния вид за целия период на активността.

ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МЕТОДИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ДОБАВЯТ РЕГИСТРАЦИИ "АВТОМАТИЧНО" ВМЕСТО УЧАСТНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗЛОУПОТРЕБИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА НАРУШИ ИЛИ НАРУШИ ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА ЩЕ БЪДЕ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАН ОТ ОРГАНИЗАТОРА. НАРУШЕНИЕ ИЗРИЧНО ВКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЯ ЗА: А) ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ; Б) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФИЛ ОТ ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА; В) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ ЕЛЕМЕНТА НА ЛИЧНО И ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В АКТИВНОСТТА; Г) ВСЯКО ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОМЕНЯ МЕХАНИЗМА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА ПЕЧАЛБА НА НЯКОЙ УЧАСТНИК ИЗВЪН ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗЪМ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗРВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ ИЛИ РЕАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА.

Награди:
За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 401 награди:
- 400 бр. настолни игри Barni
- 1 голяма награда: Посещение на Делфинариума, гр Варна (двама възрастни + дете, както е описано в т.XXI. Ваучерът може да бъде използван в периода 15.07 - 15.09.2019 г

Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок до 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение или телефонно обаждане от куриера, който ще достави наградата. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.

Наградите се получават само срещу представяне на валиден документ за самоличност и предоставени печелившите промоционални oпаковки. В случай, че печелившият участник е на възраст до 18 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия. Ваучерът за почивка се предоставя САМО лично на печелившия, след представяне на валиден документ за самоличност.
Един участник може да спечели само по един брой награда от вид за периода на Помоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

ЛИНК за участие

11 Коментари

 1. Като натисна линка ми дава грешка повощ

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Пробвахме линка, води до страницата на играта. Каква грешка ви дава?

   Изтриване
 2. Много обичам да ям барни искам само 1 фигурка на барни която да е

  ОтговорИзтриване
 3. Искам поне 1 фигурка пожелавам на всички успех 😉

  ОтговорИзтриване
 4. Може ли да запазя отрязък от опаковката, където се намира кодът, понеже е кутия и е обемна, а и се скъса отстрани?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В правилата е описано, че трябва да се пазят опаковките. За по-сигурно питайте организаторите.

   Изтриване
 5. Направих всичко и не ми дава възможност
  да се регистрирате

  ОтговорИзтриване
 6. Отговори
  1. От вътрешната страна на хартиената опаковка. Като извадите кексчетата се вижда, червен на цвят е. Внимавайте при късането на опаковката, за да не го унищожите.

   Изтриване
 7. Регистрирах 18 кода и нищо

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара