Спечелете фотоапарат DSLR и обектив EF-S


Играта е приключила!

Печеливши: Силвия С.Снимай пролетта със Sinoptik.bg и спечели награда

Сайтът за детайлна прогноза за времето Sinoptik.bg празнува своя рожден ден през месец май и по този повод организира играта „Снимай пролетта със Sinoptik.bg и спечели награда".

Всеки, който желае да участва в играта, трябва да въведе във формата за участие своите имена, email за връзка с него, снимката и кратко описание към нея. Играта ще стартира на 1 май и ще продължи до 31 май 2019 г. включително, като всеки участник има право да изпрати снимка само веднъж.

Наградата за победителя е фотоапарат DSLR и обектив EF-S.

Всеки ден в периода на играта редакторите на сайта ще публикуват избраната снимка на деня, а на 4 юни 2019 г. ще бъде обявен печелившият участник.

Участието в Играта е безплатно. Всеки Участник има право да участва еднократно в рамките на периода на провеждане на играта.

Печелившите в Играта се определят чрез жребий на случаен принцип измежду всички, взели участие в Играта.

Жребият се провежда от Организатора.

За получаване на наградата е необходимо Участникът да потвърди желанието си да се възползва от нея в срок от 5 (пет) календарни дни, след като Организаторът на играта се е свързал с него чрез предоставен контакт.

Инициали от имената на победителя ще бъдат публикувани на интернет страницата https://www.sinoptik.bg на 5.06.2019 г.

При връчване на наградите на спечелилите ги лица, Организаторът предявява на печелившите за двустранно подписване от печелившия и от представител на Организатора приемо-предавателен протокол, който удостоверява надлежното връчване на съответната награда.

Съгласно изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица всички парични и предметни награди на стойност над 30 /тридесет/ лева следва да бъдат декларирани от страна на Организатора на Играта, който следва и да начисли и внесе съответния данък.

За подпомагането на изпълнението на законовото задължение на Организатора, посочено в горната алинея, всеки спечелил Участник следва да му предостави допълнително своите три имена и ЕГН, съвпадащи с тези от документа му за самоличност, за попълването на Справка по чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.

Краен срок - 31 май 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара