Спечелете 30 подаръчни кошници с продукти от Albena Resort


Краен срок - 31 август 2019

На timeline на Facebook страницата на Албена, ще бъдет зададени 30 въпроса, свързани с интересни и полезни факти за комплекса. Всеки въпрос ще стои под формата на пост на home page на страницата на комплекса в продължение на 5 дни.

След изтичането на срока (5 дни) на произволен принцип сред всички вярно отговорили ще бъде определен печелившият участник, който ще спечели една от наградите на „Албена“.

Награди: 30 подаръчни кошници с продукти – собствено производство на ваканционно селище „Албена“ – по една награда за всеки зададен въпрос.

Участник в Играта е всяко физическо лице, което:
1. има публично достъпен профил във Facebook и е последвало/харесало интернет-страницата на Организатора във Facebook https://www.facebook.com/AlbenaResort/
2. изпълнило е условията на предизвикателството – да отговори правилно на въпроса , зададен в промоционалния пост.
3. Публикувало е като коментар под поста във Facebook своя отговор на един от 30-те  въпроса на играта.

За валидно участващ играч ще се приема само този, който отговаря на изискванията на настоящите условия.

Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти и услуги, предлагани от Организатора.

Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (един) Facebook профил. Всяко лице може да участва неограничен брой пъти, като може да спечели само една награда.

Печелившите, които получават награда в Играта, са тези участници, които са изпълнили правилно условията на играта и са изтеглени в томбола на произволен принцип.

Наградите ще бъдат обявявани с видео пост, в който се тегли на случаен принцип един печеливш участник.

Имената на печелившите се обявявят на  https://www.facebook.com/AlbenaResort/ до 2 дни след изтеглянето им.

Всеки печеливш следва да потвърди получаването на определената награда не по-късно от 5 дни след официалното му обявяването на https://www.facebook.com/AlbenaResort/. В случай, че печеливш не се свърже с Организатора в рамките на този период или не предостави необходимата информация, печелившият губи правото да получи спечелената награда.

Ако в рамките на 5 дни след обявяването на печелившия, той не се свърже с Организаторите и не предостави необходимата информация за получаването на наградата, Организаторите ще дадат възможност и ще изтеглят друг печеливш.

Наградите ще бъдат изпратени по куриер до посочен от печелившия адрес.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара