Спечелете блендери, сокоизтисквачки, уреди за салати и чопъри Philips от Калиакра


Краен срок - 30 април 2019

Участието в „Кампанията“ за наградите е обвързано с покупка на следните продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева: Класика 250 г, Класика 500г, С вкус на масло 250г, С вкус на масло 400г, Сандвич 250г, Сандвич 500г.

За да се регистрира за участие в „Кампанията“, чрез сайта kaliakrapromo.info, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева и да запази касовата бележка.

Стъпка 2. Да посети интернет адрес www.kaliakrapromo.info; да избере за коя от трите награди иска да участва (Сокоизстисквачка, Блендер или Уред за салати Филипс).

Стъпка 3. Да регистрира личните си данни (име и фамилия, които трябва да бъдат изписани единствено и само на кирилица, валиден телефонен номер и имейл адрес) и кода от касовата бележка със закупени продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева; да потвърди, че е над 18-годишна възраст; да потвърди, че ще пази касовата бележка; да потвърди, че е съгласен с Общите условия на „Кампанията“.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

Участник с един и същ имейл адрес има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за конкретната награда, която са избрали на стъпка 2, разбират дали печелят  1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

За да се регистрира за участие в „Кампанията“ чрез СМС, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

Стъпка 1. Да закупи продукт за мазане и/или маргарин Калиакра, на стойност минимум 2 лева.

Стъпка 2. Да регистрира кода от касовата бележка чрез СМС на номер 1780 и да запази (касовата бележка) до получаване на наградата.

*За верига магазини Метро, код за регистрация се счита номера на фактурата издадена от съответния обект.

*Цената на един SMS е 0.30 лв. с включен ДДС за абонатите на А1, Vivacom и Telenor. 

*С един SMS може да бъде регистриранa само една кaсова бележка. Респективно една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ.

Регистрирайки се чрез СМС, участникът  разбира дали печели един от 150-те (сто и петдесет) чопъра Филипс и влиза в лотарията за спечелване на една от общо всички 150 (сто и петдесет) награди.

Всички потребители, регистрирали код от касова бележка, освен за голяма награда,  разбират дали печелят 1 (един) от 150 (сто и петдесет) чопъра Филипс.

Всеки участник има възможността да регистрира най-много по три кода от касови бележки седмично, стига на тях да присъстват закупени продукти от участващите в “Кампанията“.

Един участник може да спечели само 1 (една) от големите награди (Сокоизстисквачка, блендер или уред за салати Филипс) и 1 (една) малка награда (чопър Филипс).

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички успешно регистрирали се, ще бъдат изтеглени общо 300 (триста) победители, които ще спечелят една от следните награди:

    50 броя Блендера Philips
    50 броя Сокоизстисквачки Philips
    50 броя Уреда за салати Philips
    150 броя Чопъра Philips

Снимките на наградите в сайта на кампанията, в телевизионната реклама, във фейсбук страницата на Калиакра, както и на всички рекламни материали, са с илюстративна цел.

Всички награди са закупени от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

С един регистриран код, участникът може да спечели само  една награда.

Тегленето на всички награди става чрез софтуер, на лотариен принцип от всички регистрирали се в електронната база данни на адрес www.kaliakrapromo.info, в присъствие на нотариус, в офиса на Страта Промо ЕООД.

Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на следните дати:

- 11.03.2019г.–  6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати
- 18.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати
- 25.03.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,
- 01.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,
- 08.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,
- 15.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,
- 22.04.2019г. – 6 сокоизстискваки, 6 блендера, 6 уреда за салати,
- 02.05.2019г. – 8 сокоизстискваки, 8 блендера, 8 уреда за салати,

При тегленията ще бъдат изтеглени общо 300 (триста) победители. За всяка една награда се теглят по трима резервни участници, в случай на дисквалифицирани участници.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на кампанията (www.kaliakrapromo.info) до 3 дни след всяко теглене.

Организаторите се свързват с печелившия участник, на посочения от него телефонен номер в регистрационната форма, за да го информират за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши в срок от 10 дни след тегленето на наградите.

Ако Организаторите не успеят да се свържат със съотетния победител в продължение на 3 (три) дни, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка от печелившия участник, с необходимите данни за валидиране на участието, до 5 (пет) дни след уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен участник. Необходимите данни за валидиране на печелившия участник са описани в раздел VI, т.7 ”Валидиране на участниците“ от този Официален правилник.

При получаване на наградата, печелившият участник трябва представи на Организаторите или на техни подизпълнители документ за самоличност и касова бележка.

Всеки печеливш трябва да изпълни следните действия, за да получи своята награда:

    Да предостави на Организаторите следните данни: три имена, ЕГН, телефон и точен адрес, на който да бъде изпратена наградата
    Да представи на Организаторите или на техни подизпълнители касовата бележка, чийто код е регистриран в „Кампанията“, със закупени продукти за мазане и/или маргарини Калиакра, на стойност минимум 2 лева. Датата на касовата бележка/ки, не трябва да бъде след датата на регистрация в промоционалната кампания.

Наградата не се предава на участника при непредоставяне от последния на касовата бележка/касовите бележки.

В случай, че на касовата бележка, с която участникът се е регистрирал, закупеният продукт не е изписан с точното име на бранда Калиакра, то за успешно валидиране на съответния уастник, ще е нужно той/тя да предостави опаковката от закупения Калиакра продукт.

Изпращането на пратките ще се извършва до 45 работни дни след приключване на Кампанията и след получаването на необходимите данни за доставка от печелившия участник и установяване от Организаторите, дали той отговаря на условията на „Кампанията“.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара