Спечелете подаръчни кутии от Always Platinum!


Играта е приключила!

Печеливши:
1. Марияна Димитрова
2. Николина Кирилова
3. Женя Бонева
4. Теодора Велинова
5. Ивелина Пейчева
6. Десислава Гешева
7. Пламена Цонева
8. Михаела Митева
9. Галина Николова
10. Петя Статкова – НиколоваНаградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са:

Общо 10 подаръчни кутии, всяка от тях съдържаща:

    Подаръчен ваучер на стойност 100лв за модна марка
    3 пакета Always Platinum
    Bluetooth колонка

Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност.

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е:

- Харесал официалната Фейсбук страница на Лили Дрогерие, на която се провежда играта;

- Харесал и споделил публикацията с играта;

- Закупил Always Platinum Дуо пакет в периода на играта и регистрирал касовата си бележка в приложението на Лили Дрогерие, за да участва в томбола за спечелване на 1 от 10 подаръчни кутии.

Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Лили Дрогерие.

Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в т.6.1., ще участват в томболата за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите участници ще бъдат обявени на фен-страницата на организатора във Facebook на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG до 18:00 часа на 6 февруари 2019г.

Печелившите трябва да изпратят по имейл трите си имена, телефон за връзка и удобен Лили Дрогерие магазин за получаване на наградата. В срок от 10 /десет/ работни дни или най-късно до 15.02.2019г., печелившите са длъжни да предоставят адрес и необходими данни за доставка на спечелената награда чрез имейл. В случай, че печелившите участници не предоставят необходимите данни за доставка, съгласно посоченото в настоящата точка, те губят правото си върху спечелената награда.

Наградата ще бъде изпратена от Организатора на играта до посочения от печелившия участник най-удобен за него магазин Лили Дрогерие в срок до десет работни дни от датата на посочване на магазина от негова страна. При получаването на наградата печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. При липса на Лили Дрогерие магазин в населеното място, където живее спечелилия участник, наградата се изпраща по куриер, след предоставяне на точен адрес на участника.

Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организатора. В играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 14-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.


Краен срок - 2 февруари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара