Спечелете 19 подаръчни комплекта със сладки лакомства


Играта е приключила!

Печеливши:
1 🎁 Marina Dimitrova
2 🎁 Лиляна Василева
3🎁 Ванката Идеал Петров
4🎁 Georgi Fotev
5🎁 Zulfie Karaahmedova
6🎁 Невена Темелкова
7🎁 Magdalena Spasova
8🎁 Величка Тодорова
9🎁 Рали В.
10🎁 Reni Ilieva
11🎁 Бисер Върбанов
12🎁 Цветка Пещерска-Борисова
13🎁 Aneliq Peeva
14🎁 Vaska Jamova
15🎁 Бисерка Томова
16🎁 Теди Иванова
17🎁 Mariq Mihailova
18🎁 Ivanka Karadzhova
19🎁 Зорница АлексиеваНовата 2019 година е все по-близо. За 19 от Вас тя ще стартира със сладки подаръци и топъл шал, за да бъде цялата 2019 година здрава, топла и сладка.

Трябва да направите само три неща: Харесайте страницата на Sweet Plus, харесайте промоционалната снимка и я споделете публично.

В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 20.12.2018 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „ЗИВ“ ЕООД, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи).
Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила незабавно, считано от оповестяването им на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД.

Победителите, деветнадесет (19) на брой, ще бъдат определени на 03.01.2019 г., на случаен принцип - чрез томбола, и обявени до 15:00 ч. на същата дата с пост на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД. Изтегленият участник трябва да се свърже с Организатора чрез лично съобщение на Facebook страницата на „ЗИВ“ ЕООД, в което да посочи телефон за връзка, три имена и адрес за доставка на наградата. Всички инструкции в писмена и/или устна форма, дадени на печелившия участник от Организатора, имат задължителен характер. При пълно или частично неизпълнение от страна на участника на която и да е от инструкциите, Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда.
Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 7 /седем/-дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник - резервен победител. За резервния победител важат същите правила, както и за първоначалния победител. Резервните победители ще бъдат определени на 11.01.2019 г. на случаен принцип - чрез томбола. Получаването на наградата ще бъде договорено от двете страни след получаване на съответното писмено потвърждение от победителя.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

Награда: Наградата в Промоцията е както следва: деветнадесет (19) подаръчен комплект от „ЗИВ“ ЕООД, всеки от които съдържа:
Промоционални продукти с марката Sweet Plus+
Рекламни продукти с логото на Sweet Plus+
Зимен шал с логото на Sweet Plus+

Желаем Ви късмет!!!Краен срок - 3 януари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара