Спечелете кюлче злато, 1000 лв., диамант, телевизор, телефони и още награди


Играта е приключила!

Печеливши:
24 декември
iPhone X печели Е. Накова
таблет Аpple iPad печели Т. Деренцева
лаптоп Аpple MacBook Air печели Д. Узунова

25 декември
смартчасовник Samsung печели Т. Тодоров
смартфон Samsung S9+ печели Б. Митров
телевизор Samsung печели Н. Славчевски

Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 24-ти Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой лаптоп Apple MacBook
1 брой смартфон Apple iPhone X.
1 брой таблет Apple iPad.

Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 25-ти Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой смартфон Samsung S9
1 брой телевизор Samsung TV 55”
1 брой смарт часовник Samsung Galaxy Watch

Играта ще се проведе от 00:00:00 часа до 23:59:59 часа, на 31-ви Декември 2018 г.
В играта ще бъдат раздадени следните допълнителни печалби:
1 брой Диамант 0.30 ct
1 брой Кюлче злато 20 гр.
1 брой парична печалба 1000.00 лева

В разиграването на допълнителните печалби могат да участват само пълнолетни дееспособни участници, които имат активиран игрален профил на сайта 7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.

За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка на сайта 7777.bg, и да направи залог с реални средства на стойност от поне 1 лев.

За валиден залог се счита такъв направен с реални средства и направен в деня на промоцията. Последен момент, в който могат да бъдат правени залозите е 23:59:59 ч. на 24.12.2018г.

В случай, че след като е направил залог по реда на предходните точки, участникът направи реални залози в размер над 1 /един/ лева на сайта 7777.bg, той се включва още веднъж в жребия за допълнителни печалби. Всеки лев под формата на реален залог на сайта 7777.bg включва още веднъж участника в жребия за допълнителна печалба.

Направените залози в секция „ПОКЕР“ не се включват във формирането на броя участия в жребия за допълнителните печалби.

Жребият за допълнителните печалби по точки 2.1 и 2.2 ще бъде изтеглен на 27.12.2018 г., от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития.

Жребият за допълнителните печалби по точка 2.3 ще бъде изтеглен на 02.01.2019 г., от представител на Организатора, посредством генератор на случайни събития.

Резултатите от жребия се обявяват на сайта на дружеството: www.7777.bg.

След теглене на жребия, всеки спечелил участник ще бъде уведомен от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ чрез съобщение на потребителския профил, чрез който е направил залог. В случай, че спечелилият участник е предоставил свой e-mail и/или телефон и е предоставил съгласието си същите да бъдат използвани от НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ за целите на участието му в игрите, същият ще бъде уведомен за печалбата на посочения от него e-mail или телефон.

За да получи печалбата си, всеки спечелил участник трябва да се свърже с НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ, и съответно да се яви да получи своята печалба на адрес:
Гр. София, ул. „Фритьоф Нансен“ № 37.

Участникът не може да заменя спечелената предметна печалба с печалба от друг вид или с паричната й равностойност.


Краен срок - 31 декември 2018

ЛИНК за участие

3 Коментари

Публикуване на коментар

По-нова По-стара