Спечелете уикенд във Велинград и още 150 награди от Loctite


Краен срок - 16 декември 2018

Включи се в предизвикателството ЗАЛЕПИ И СПЕЧЕЛИ!

Следвай няколко прости стъпки и можеш да спечелиш страхотни награди
   
1. Не се отчайвай, когато счупиш любим предмет. Знаеш поговорката „Счупеното носи щастие“. Но ние знаем как да ти помогнем да го оправиш.
   
2. Залепи счупеното с Loctite.
  
3. Публикувай снимка на твоето майсторско творение с продукт Loctite, който е използван при залепянето, от 26 ноември до 16 декември 2018 г. в твоя профил във Facebook.
   
4. Отбележи страницата @LoctiteBulgaria във Facebook.
   
5. Използвай хаштаг #ЗалепииСпечели, както и кратък текст с история какво се е случи или какво означава за теб този предмет.
   
6. Харесай @LoctiteBulgaria, за да видиш дали твоята история е сред избраните. Всяка избрана история ти носи награда Loctite Perfect Pen.
  
7. А две от историите победителки ще спечелят на своя притежател уикенд за двама във Велинград.

За да се включи в Играта, всяко физическо лице, което отговаря на условията по т. 4 по-горе
("Участник"), трябва да изпълни следните стъпки:
- за закупи продукт лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel, Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak Control, Loctite Perfect Pen)
- Да качи снимка във Facebook профила си, отговаряща на темата на играта – „Счупеното носи
щастие, а залепеното – радост“.
- Снимката трябва да включва залепен предмет със секундно лепило Loctite , както и използваното лепило Loctite (един от следните продукти: Loctite Super Bond Liquid, Loctite Super Bond Power Gel, Loctite Super Bond Power Easy, Loctite Super Attak Liquid, Loctite Supper Attak Gel, Loctite Super Attak Control, Loctite Perfect Pen)
- да посочи в описанието на снимката #ЗалепииСпечели и @LoctiteBulgaria.
- да направи поста публичен.

Участниците, които са изпълнили условията на Раздел II от настоящите Общи условия, имат право
да участват в разпределението на наградите:
- 150 бр. Loctite Perfect Pen и
- 2 бр. уикенд за двама във Велинград.

Награда Loctite Perfect Pen ще получат първите 150 участника в играта, които са публикували пост, отговарящ на условията, посочени в по т. 6 по-горе.

Определянето на печелившите на 2 бр. уикенд в България ще се проведе на два етапа:
- първи етап – вътрешно жури, от представители на компанията и Агенцията, ще избере 10
финалиста, които са публикували пост, отговарящ на условията, посочени в по т. 4 по-горе
в срока на играта. Критерий за избора на финалистите ще бъде оригиналността на
съдържанието на поста на съответния участник.
- Втори етап – снимките на избраните финалисти ще бъдат публикувани на страницата на
Loctite Bulgaria във Facebook на 10.12.2018 г., като всеки един от тях ще бъде поставен във
специалната фоторамка на играта. Снимките ще събират реакции на фенове в периода от
10.12.2018 до 16.12.2018, 24:00 ч. и двамата финалисти, събрали най-много реакции ще
получат голямата награда в играта.

Всеки Участник, който е изпълнил условията на Раздел II по-горе, има право да участва в Играта (включително в разпределението на наградите) само веднъж. Участник, участвал в Играта повече от 1 път, участва единствено с първия си опит.

Спечелилите Участници (т.е. имена/псевдоним и снимка на спечелилия Участник, посочени на
техния Facebook профил, с който е участвал в Играта) ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Loctite Bulgaria (https://www.facebook.com/loctitebulgaria) съответно:
- на 10.12 2018 г. за награда Loctite Perfect Pen и
- на 17.12.2018 г. за награда уикенд за двама във Велинград.

Също така ще бъдат обявени в края на Общите условия, достъпни за целия период на кампанията в раздел “Notes” на Facebook страницата на Loctite Bulgaria
(https://www.facebook.com/loctitebulgaria).

Печелившите трябва да изпратят на Организаторите, в срок до 10 дни от датата на публикацията по т. 9, на имейл henkel@sitemedia.bg следните свои лични данни: три имена, телефон за контакт и адрес за доставка на наградата, заедно с попълнена и подписана Декларация за съгласие за обработка на лични данни, която ще бъде публикувана със списъка с печеливши.

Организаторите може да се свърже с печеливши Участници на предоставения телефон за
контакт с оглед уточняване на доставката на наградата. Спечелилите награда уикенд във Велинград ще могат да изберат удобен за тях уикенд, но не по-късно от 30.04.2019 г.

Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закон
за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък,
които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Агенцията да подава справка за изплатените доходи, спечелилите уикенд за двама във Велинград се задължават като необходимо условие за получаване на наградата да предоставят информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще посочи в декларация и ще я изпрати по куриер за сметка на Организаторите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара