Спечелете ваучери на стойност 800 и 200 лв. и продукти Jamieson


Играта е приключила!

Ваучер за екипировка от SLS на стойност 800 лв печели: Владимир Атанасов, код № 01156230070

Ваучер за екипировка от SLS на стойност 200 лв печелят:
1 Иван Гьоков, код № 0011161
2 Ренета Христова, код № 227

Magnesium 100 mg от Jamieson печелят:
1 Дияна Иванова, код № 04050690018
2 Хафизе Наим, код № 223
3 Самуил Георгиев, код № 0224399
4 Татяна Георгиева, код № 0044702
5 Веселин Симеонов, код № 0224408
6 Руска Пенева, код № 0011156
7 Цвята Стойчева, код № 11445094
8 Георги Паскалев, код № 0052600
9 Силвия Сотирова, код № 60644534368
10 Александър Чапкънов, код № 0224029
11 Милена Атанасова, код № 79015
12 Женя Ганчева, код № 80404
13 Цветанка Дечева, код № 02298010022
14 Жулиета Тодорова, код № 0016321
15 Виктория Гошева, код № 0017469
16 Мария Кюркчиева, код № 0015767
17 Радко Багдасаров, код № 0085043
18 Марияна Веселинова, код № 0044047
19 Ирена Илиева, код № 0122718
20 Божидар Божков, код № 0048124

Участието в играта е обвързано с покупка. Участниците трябва да направят покупка на поне един продукт на марката Jamieson по техен избор.

При покупка на поне един продукт на марката Jamieson по негов избор, участникът следва да попълни име, фамилия и телефон за контакт на регистрационната бланка, налична в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, и да въведе обозначения код от касовата бележката за покупката в съответстващото поле. Една касова бележка дава право на едно участие в играта, независимо дали в касовата бележка е обозначена покука на един, или на повече от един продукт на марката Jamieson.

Наградите в играта са следните:

    1 бр ваучер за пазаруване от магазини SLS на стойност 800 лв. с ДДС.

    2 бр ваучери за пазаруване от магазини SLS на стойност 200 лв. с ДДС.

    20 бр продукти Магнезий 100 mg

Имената на печелившите участници ще бъдат изтеглени в томбола на случаен принцип измежду всички участници в играта. Имената на печелившите участници ще бъдат обявени в интернет, на адрес http://igra.jamieson.bg/, до 10.01.2019 г. Ще се свържем с всеки от спечелилите участници на посочения от него телефон до 30.01.2019 г.

Всяко лице, което е спечелило посочена по-горе награда, трябва да посочи удобен за него адрес за получаване на наградата си. Наградите се предоставят в рамките на периода 10.01.2019 г.  – 1.4.2019 г. Получаването на награда става чрез изпращането й по куриер, за сметка на организатора. Награди се доставят само в рамките на територията на Република България. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за доставяне поради неточно посочен адрес.

На основание разпоредбите на ЗДДФЛ предметните печалби със стойност над 30 лв. представляват облагаем доход, който се облага с данък върху пазарната стойност на предметната печалба. В тази връзка всяко физическо лице, спечелило награда на стойност над 30 лв. от участието си, е длъжно да декларира придобития облагаем доход с годишна данъчна декларация в сроковете по ЗДДФЛ. Организаторът ще предостави служебна бележка, удостоверяваща стойността на наградата на печелившите участници, спечелили награда от участието си на стойност над 30 лв.

Организаторът подава информация до НАП за изплатените награди, представляващи облагаеми доходи на физическите лица. Организаторът не носи отговорност за недеклариран данък от физическото лице, спечелило наградата. Организаторът няма задължение да внесе/удържи данък от името физическото лице, спечелило наградата.

Организаторът е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) Организаторът има задължението да управлява получените в рамките на играта лични данни безопасно и само за определените цели.


Краен срок - 6 януари 2019

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара