Спечелете таблет Lenovo Tab3 8 Plus


Краен срок - 18 октомври 2018

По време на ИГРАТА С НАГРАДИ участниците попълват анкета, която е достъпна чрез приложение за анкета, съхранявано на сървъра на Оператора. Сред попълнилите анкетата се извършва теглене на наградите, предложени от Pazaruvaj.com.

    За участието в ИГРАТА С НАГРАДИ е приложимо действащото унгарско законодателство.
    В ИГРАТА С НАГРАДИ могат да участват потребители, физически лица, имащи постоянно местожителство в България, попълнили анкетата.
    Потребителят, с участието си в ИГРАТА С НАГРАДИ, тоест с присъединяването си, изрично приема настоящия правилник, декларацията за конфиденциалност на Организатора, освен това приема, че във връзка с тегленето и дадените от Потребителя във връзка с тегленето данни е меродавен изключително регистърът на компютърната система, използвана от Организатора.
    В ИГРАТА С НАГРАДИ не могат да участват следните лица: (а) висшите длъжностни лица, служителите, представителите на Организатора и техните близки роднини (Граждански кодекс книга 8, част I, чл. 8:1 (1) точка а)); (б) други сътрудничещи лица, участващи пряко в провеждането на ИГРАТА С НАГРАДИ и техните близки роднини (Граждански кодекс книга 8, част I, чл. 8:1 (1) точка а)).
    ИГРАТА С НАГРАДИ няма за цел в нея да участват малолетни или недееспособни лица, или лица с ограничена дееспособност, но Потребителят признава, че Организаторът не е в състояние да провери това. Ако Победителят е малолетно или недееспособно лице, или лице с ограничена дееспособност, при получаването на Наградата при идентифицирането е необходимо съдействието на неговия представител.

    Участието в ИГРАТА С НАГРАДИ или получаването на наградата Организаторът не обвързва с плащането на пари или предоставянето на парична изгода от страна на играча, нито с пазаруване или ползване на услуги от Организатора или от други. Въз основа на всичко това ИГРАТА С НАГРАДИ не представлява игра, явяваща се обект на Закон XXXIV от 1991 г. за организирането на хазартни игри, подлежаща на обявяване и лицензиране.

    Тегленето на награди се извършва от Организатора в затворена информационна система с произволно генериране, след завършването на ИГРАТА С НАГРАДИ. Идентификацията на потребителя победител (наричан по-нататък “Победител”) се извършава след тегленето на наградите.
    Победителите се уведомяват от Организатора в деня на тегленето с e-mail, в който получават информация и за точните условия и срока на получаване на наградата. За пропуски/грешки в дадените от победителя лични данни (напр. грешка в изписването на името, електронния адрес и т.н.) Организаторът не поема никаква отговорност.
    Ако победителят в срок от 5 (пет) дни от уведомлението не извърши съгласуването на данните, необходимо за предаването/получаването на наградата, или откаже да сътрудничи, Организаторът може да изключи победителя от участие и да откаже да изпрати наградата.

    Награди:
        Таблет Lenovo Tab3 8 Plus
    Всички добавъчни данъци и такси, свързани с наградата, се поемат от Организатора.
    Всякаква обява във връзка с наградата, публикувана в печатни и електронни медии, или на друго място, е само илюстрация, тя – в определени от настоящия правилник рамки – може да се отличава от публикуваната в обявите.
    Преди получаването, наградата не може да се прехвърля на друг, не може да бъде заменяна за пари в брой.
    Доставянето на наградата ще се осъществи след идентифицирането, предвидено от настоящия правилник.
    Организаторът си запазва правото да преустанови по всяко време ИГРАТА С НАГРАДИ без индивидуално уведомяване на потребителя, да променя нейните условия даже със задна дата, или да я прекрати.
    Организаторът не носи отговорност за евентуална неправилна или невярна регистрация. Организаторът си запазва правото на преценка на правилността на регистрациите с формат, различен от предписания.
    Предвид това, че ИГРАТА С НАГРАДИ е безплатна, потребителят в никакъв случай не може да изисква от Организатора, или от трето лице, действащо от негово име, никакво обезщетение или възстановяване на разходите.

Спечелете СЕГА

Post a Comment

По-нова По-стара