Спечелете 10 планиниски велосипеда CROSS FUSION 9

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 август 2024

Как се участва:

Чрез покупка на Пиринско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващата търговска марка е Пиринско в следната опаковка:

• Пиринско Светло, оборотна стъклена бутилка 0,5l

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

· Планинско колело - 10 бр.

Наградата планинско колело (10 бр.) изисква регистрацията на номерата на касови бележки, където фигурират покупки на участващия продукт на стойност минимум 10 лв.за едно валидно участие. При регистрация на отделни касови бележки цените на покупките на Пиринско Светло 0,5л. се натрупват до достигане на поне 10лв. за едно валидно участие в томболата. Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите с покупки на стойност поне 10лв. Наградите ще бъдат изтеглени чрез томбола в присъствието на тричленна комисия след края на промоцията. Томболата ще се състои до 3 работни дни след официалния край на промоцията.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи съответния участващ продукт и да регистрира кода на касовата си бележка като следва долуописаните стъпки:

1. Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg

2. Да въведе номера от касовата бележка;

3. Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX;

4. Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

5. Да потвърди, че ще запази касовата бележка с регистрирания код;

6. След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ".

Един участник може да регистрира максимум 10 бележки на ден.

Един участник може да спечели само една награда за периода на промоцията.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка – имена и точен адрес. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, те ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма касовите бележки с регистрираните печеливши кодове и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg след края на периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Касови бележки, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, се считат за невалидни и се обезсилват. 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара