Спечелете 3 пътувания до Белгия и 28 уреда за здравословно готвене Philips

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 24 юли 2024

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Stella Artois за поне 7 лв. от магазини Lidl и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда единствено и само в магазините на търговска верига „Лидл“, намиращи се на територията на България.

Участващи опаковки и разфасовки:

Stella Artois 0,0%     Бутилка     0,33 л
Stella Artois 0.0%     Kен     0,5 л
Stella Artois     Кен     0,5 л
Stella Artois     Мултипак кен     8х0,5 л

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. 

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

    Уред за здравословно готвене Philips - може да бъде спечелен при регистрация на 1 касова бележка – 28 броя
    Ваучер за пътуване и дегустация на картофки в Белгия на обща стойност 5000 лв. може да бъде спечелен с регистрация на минимум 8 касови бележки – 3 броя

Наградата Ваучер за пътуване и дегустация на картофки в Белгия на стойност 5000 лв. се осигурява от туристическа агенция Дуенде Травъл ООД, ЕИК: 131184528, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Францис дьо Пресансе“ 12, ет.1, като включва средства за пътуване и престой за двама, и може да включва различни туристически услуги, според предпочитанията на спечелилия и наличността на услугата към момента на резервирането ѝ. Посещението на Fritesatelier и дегустацията на картофки е включена във услугата https://www.fritesatelier.com

Спечелилият наградата има следните права и задължения:

    Спечелилият е задължен да използва ваучера за пътуване до населено място в Белгия, с включено едно посещение за дегустация на картофки в заведението Fritesatelier за двама души, както е предложено от Организатора, като стойността на куверта за дегустацията представлява неразделна част от общата сума на ваучера. Не е допустимо замяна на преживяването дегустация с паричната му равностойност или друга туристическа услуга.
    Спечелилият има право да избере дати и продължителност на пътуването в рамките на стойността на ваучера или да доплати, според желаните туристически услуги, когато и ако те надвишат стойността на ваучера.
    В зависимост от предпочитанията на спечелилия, ваучерът може да бъде използван за туристически услуги като: самолетен билет, хотелско настаняване, кола под наем, трансфер и др.
    Ако цената на избраните услуги е по-малка от стойността на ваучера, предвидена за туристически услуги, остатъкът може да бъде използван за други пътувания и услуги в рамките на периода на валидност на ваучера.
    Резервацията може да бъде за период след изтичането на валидността на ваучера, но трябва да бъде потвърдена преди срокът на валидност да изтече.
    Период на валидност на ваучера: 31.12.2024г.
    Задължително условие е един от пътуващите с ваучера да е спечелилият наградата.
    Не се допускат пътувания със суми от ваучера на лица под 18 години.

Наградите не се заменят за тяхната парична равностойност.

За да участва в Промоцията, участникът следва да закупи в промоционалния период участващи продукти с марка Stella Artois (Част 6) на стойност минимум 7 лв. от магазин на търговска верига „Лидл“ и да регистрира кода и снимка на касовата бележка на www.mystellaartois.bg/promo/, като попълни и телефонния си номер (уникален идентификатор на участника).

С една регистрирана касова бележка той участва за Уред за здравословно готвене Philips; с осем регистрирани и неспечелили до момента касови бележки участва автоматично за Ваучер за пътуване и дегустация на картофки в Белгия за 5000 лв.

Всички касови бележки на спечелили участници подлежат на проверка и валидиране. Ако при проверка на печелившото участие касова бележка се окаже невалидна, участникът се дисквалифицира и наградата ще бъде предоставена на друг валиден изтеглен участник.

Участник може да регистрира неограничен брой различни касови бележки за периода на промоцията, като с това увеличава шансовете си за спечелване на наградата.

С ЕДИН КАСОВ ДОКУМЕНТ (КАСОВА БЕЛЕЖКА) МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА САМО ВЕДНЪЖ В РАМКИТЕ НА ЦЯЛАТА ПРОМОЦИЯ.

Наградата Уред за здравословно готвене Philips се тегли на случаен принцип, с компютърен алгоритъм веднъж на ден за целия период на промоцията. Спечелилите се обявяват в сайта на промоцията на www.mystellaartois.bg/promo/

Голямата награда Ваучер за пътуване и дегустация на картофки в Белгия за 5000 лв. се тегли на случаен принцип, с компютърен алгоритъм на 25.07. Ще бъдат изтеглени 3 печеливши и 3 резерви. Спечелилите се обявяват в сайта на промоцията на www.mystellaartois.bg/promo/ и се уведомяват по телефона, който са оставили при регистрацията.

Всеки 8 регистрирани касови бележки от един и същ телефон номер представляват 1 валидно участие в томболата за наградата.

Участниците трябва да пазят като доказателство и да съхраняват печелившите касови бележки, а при получаване на спечелена награда доброволно да ги предадат на Организатора.

Наградите се предоставят единствено на територията на Р. България с куриер, за сметка на Организатора, само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията и одобрени от администратора на промоцията като валидни участия. Валидността на печелившите участия се установява след преглед на регистрациите, с които участникът е спечелил, в това число валидност на касови бележки, съответствия в ръчно регистрирани кодове на касовите бележки и минимална изискуема стойност на покупка на продукти с марка Stella Artois. При установяване на невалидно печелившо участие, участието се дисквалифицира, а наградата се предоставя на друг спечелил с валидно участие.

Участниците, спечелили награда, след като бъдат изтеглени и проверени и потвърдени като валидни участия, ще получат автоматичен уведомителен СМС с информация за наградата, кодовете на печелившите касови бележки и линк с формуляр за регистрация на данни за доставка на спечелената награда, който следва да попълнят и изпратят в срок от 2 дни от получаването на уведомителния СМС. От спечелилите се изисква попълването и предаването на следните лични данни: три имена, ЕГН, адрес за доставка, имейл.

При получаване на наградите участникът е длъжен да предаде на Организатора оригинала/ите на касовата/ите бележка/и , запазена в нейната/тяхната цялост и четивна/и, а куриерът да свери кода ѝ/им с кода на печелившото участие. В противен случай и ако има несъответствия, участникът няма право да получи наградата.

Организаторът ще положи усилия наградите да бъдат предоставени в срок от 45 работни дни след проверка на редовността на участието (снимка на касова бележка и други) и предоставяне на данни за доставка.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара