Спечелете хладилни чанти, суитшърти, тениски, шапки и бири Пиринско

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 30 април 2024

Как се участва:

Чрез покупка на промоционални продукти Пиринско и регистрация на код.

Пълни правила:

Участващи търговски марки

Пиринско Светло, кен 500 мл.

Пиринско Светло, бутилка 500 мл.

Участващите опаковки ще бъдат идентифицирани с промоционален дизайн,а под капачката/езичето на кена ще се съдържа символ кен или осем-символен код (съставен от латински букви и арабски цифри).

Наградите, които са предвидени за спечелване в периода на промоцията, са следните:

Бира Пиринско Светло КЕН 0,5л – 1 500 000 бр

Колекция награди с грижа към природата – 1 700 бр:

1. Бежова тениска – 350 бр.
2. Зелена тениска – 350 бр.
3. Бежов суитшърт – 250 бр.
4. Зелен суитшърт – 250 бр.
5. Бежова шапка – 125 бр.
6. Зелена шапка – 125 бр.
7. Зелена хладилна чанта – 250 бр.

Всички награди с грижа към природата (1 700 бр), ще бъдат разпределени за спечелване чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер. Всички награди са изработени от устойчиви материали. Суитчърите и тениските са направени от 50% рециклиран памук и 50% органичен памук, а хладилната чанта и шапката са направени от 60% рециклиран памук и 40% рециклиран полиестер. Всеки участник ще има право да избере вид (на наградата), цвят (на тениските, суитшъртите и шапките) и размер (за тениските и суичерите). Участникът може да избира предварително за коя награда да участва до изчерпване на гореизброените количества от всеки вид. Хладилната чанта е само в зелен цвят и един размер. След избор на наградата всеки участник следва да регистрира успешно код за участие. Софтуерът ще изтегля печеливши на случаен принцип в периода на промоцията измежду всички участници, регистрирали успешно уникален код, намиращ се под капачката/езичета на участващите в промоцията продукти Пиринско, съгласно т.4 на Официални правила на промоцията . Участникът разбира дали печели награда веднага след регистрацията на код от капачката или езичето. Спечелилите участници ще бъдат уведомени дали печелят награда, веднага след успешна регистрация на промоционален код със съобщение на екрана и с SMS на посочения при регистрация мобилен номер.

Всеки, над 18-годишна възраст, желаещ да участва в промоцията, трябва да закупи промоционална опаковка и да провери наличието на символ или код под капачката на бутилката/езичето на кена. Участниците, намерили символ кен под капачката на бутилката или езичето на кена, печелят безплатна бира Пиринско Светло CAN 500мл. Бирата ще могат да получат в предварително определени наградни центрове, обозначени със стикер, срещу предоставяне на печеливша капачка/езиче на кен. Информация за търговските обекти, от които могат да бъдат получени наградите ще бъде публикувана за целия период на промоцията на www.pirinskopromo.bg .

Списъкът с наградните центрове може да бъде променян в периода на промоцията, като промените ще бъдат отразявани в разумен срок на сайта на промоцията www.pirinskopromo.bg . Едно лице може да вземе максимум пет броя награди в един ден от един награден център. В случай, че наличностите в търговския обект не достигат, спечелилият може да потърси наградите си в друг, обозначен със стикер, награден център.

Ако участникът открие уникален осем-символен код трябва:

Ø Да посети интернет адрес www.pirinskopromo.bg ;

Ø Да въведе уникалния код от вътрешната страна на капачката или езичето от закупените промоционални продукти точно така, както е изписан;

Ø Да въведе без интервали мобилния си номер по един от двата начина; Пример: 0XXXXXXXXX или 359XXXXXXXX.

Ø Да потвърди, че е запознат и се съгласява с правилата на промоцията;

Ø Да потвърди, че ще запази капачката и/или езичето с промоционалния код;

След преминаване на по-горните стъпки да натисне бутон "РЕГИСТРИРАЙ". При успешна регистрация на промоционален код, участникът разбира веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, дали печели и каква е наградата.

Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.
Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени със съобщение на екрана, както и с текстово съобщение SMS на посочения от тях мобилен телефонен номер, в което ще им бъде предоставен телефонен номер, на който следва да се обадят до 5 календарни дни, за да потвърдят наградата си и да предоставят информация за доставка на наградата си – име и точен адрес за доставка. След изтичане на 5 дни от спечелване на наградата, участникът губи правото си да я предяви за получаване и Организаторът няма да носи отговорност.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата.

В момента на получаването на наградата печелившият участник трябва да предаде на куриерската фирма печелившата капачка/езиче на кен „Пиринско“ с регистрирания печеливш код и да подпише приемо-предавателен протокол. В противен случай, награда не се предава на печелившия, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Ако Участникът не бъде открит 2 пъти на посочените от него координати (адрес и телефон) или не отговаря на някое от условията в играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет адреса www.pirinskopromo.bg в периода на промоцията чрез част от мобилния си номер, чийто последни 3 цифри ще бъдат скрити. С включването си в промоционалната игра, печелившите участници се съгласяват мобилните им номера, без последните 3 цифри, да бъдат публикувани на посочения интернет адрес.

Наградите ще се предоставят на лица, имащи право да участват в промоцията (лица над 18 години, живеещи на територията на България), срещу капачка/езиче на кен Пиринско с регистриран печеливш код, само ако печелившият код е отпечатан от Организатора или от негов подизпълнител на оригинална промоционална капачка/езиче на кен Пиринско. Промоционални капачки/езичета на кен, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани, подправени или съдържат топографски и други грешки, включително манипулация на капачка/езиче на кен, се считат за невалидни и се обезсилват.

Кодовете, изобразени под промоционалните капачки и езичета на кен, се състоят от 7 символа (латински букви и арабски цифри). 

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара