Спечелете 3 х 10 000 лв. и 50 х 1000 лв. ваучери за пазаруване в Lidl

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!


Как се участва:

Чрез поне 3 плащания с дигитална Mastercard в обекти на Lidl на обща стойност 200 лв.

Пълни правила:

ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ – българска банка  или финансова институция, която издава карти за физически лица Mastercard на картодържатели и поддържа дигитални портфейли и/или е внедрила услугата за токенизиране/използване на карти в платежни приложения като Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit и др. Това са. Това са:

Пощенска банка (Eurobank) (ONE wallet, Apple Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay)
УниKредит Булбанк (Bulbank Mobile, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay)
Първа инвестиционна банка Fibank (My Fibank, Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay)
Банка ДСК (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay)
MyFin (Apple Pay, Google Pay, My Fibank, Garmin Pay, Fitbit Pay)
Phyre (Apple Pay, Google Pay, Phyrewallet)
A1 Wallet (Apple Pay, Google Pay, Phyrewallet)
Pay by Vivacom (Apple Pay, Google Pay, Phyrewallet)
iCard (Leupay Wallet)
Tранскард (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay)
Бяла карта (Apple Pay и Google Pay)
AXI Card (Apple Pay и Google Pay)
A1 Card (Apple Pay и Google Pay)
EPS Viva card (Apple Pay и Google Pay)
EPS Samsung (Apple Pay и Google Pay)
Централна кооперативна банка (ЦКБ) (Apple Pay и Google Pay)
Обединена българска банка (ОББ) (DigiPay, Apple Pay и Google Pay)
Allianz Bank (Apple Pay и Google Pay)
Инвестбанк (Google Pay)

В промоционалната кампания участва всеки притежател на валидна карта Mastercard®, токенизирана в някой от изброените в т.2 мобилни портфейли, с изключение на бизнес-картите и е извършил най-малко 3 плащания на ПОС-терминал, в търговските обекти на Лидл в страната, за периода на промоционалната кампания по чл. 6.4, като кумулативната, общата стойност на покупките общо 200 лв. или повече.

При спазване на условията по 7.1, участникът автоматично участва в томбола за спечелване на награда в Кампанията.

В края на периода, посочен в т. 5.1. от настоящите правила, Агенцията тегли печелившите.

Печелившите се теглят на база на криптирана и псевдонимизирана информация чрез специализиран софтуер.

Агенцията изпраща списък с криптирана информация за печелившите към финансовите институции, издатели на съответните карти Mastercard, които се свързват с победителите. Когато осъществят първоначален контакт с печелившите и след като съответният печеливш писмено декларира, че дава право на издателя на картата да предостави неговите данни на Агенцията, Финансовите институции и/или банките, в качеството си на Администратор на лични данни, предоставят на Агенцията  информация относно имената, телефон за връзка и e-mail на печелившите картодържатели.

Наградите в Промоционалната кампания са общо 53 броя.

Наградите предсталяват:

    “Голяма награда“ - 3 х 10 000 лв. ваучер за пазаруване в Лидл, като наградите са предплатени подаръчни карти „GiftCard“ (GiftCard се издава от „Айкарт“ АД, лицензирано Дружество за електронни пари, съгласно Решение № 74 от 21 юли 2011 г. на Българска народна банка) със съответната стойност за пазаруване само в магазинната мрежа на Лидл

    „Малка награда“ - 50 х 1000 лв. ваучер за пазаруване в Лидл, като наградите са предплатени подаръчни карти „GiftCard“ (GiftCard се издава от „Айкарт“ АД, лицензирано Дружество за електронни пари, съгласно Решение № 74 от 21 юли 2011 г. на Българска народна банка) със съответната стойност за пазаруване само в магазинната мрежа на Лидл

Печелившите участници ще бъдат теглени след приключване на периода на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датите на тегленето на наградите ще бъдат не по-късно от 20 работни дни след приключване на съответния период.

При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници за “Голяма награда” и 10 резервни участници за “Малка награда”.

В срок до 20 работни дни след тегленето инициали на имената на печелившите се публикуват на интернет страницата на Mastercard www.mastercard.bg/lidl. Mastercard и Агенцията нямат ангажимент да публикуват резервните изтеглени Участници, както и печеливши участници, с които няма установена връзка.

В срок до 10 работни дни, считано от подписването на печелившите участници на декларация за съгласие, описана в т.7.4., Агенцията се свързва с всеки печеливш Участник посредством електронна поща и/или телефон за връзка.

Всеки печеливш следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Наградите описани в т. 8.1. се изпращат чрез куриер в срок до 30 календарни дни след изтегляне на победителите, след подаден адрес от страна на печелившия участник.

Всеки Печеливш участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 120.00 лева с ДДС се облагат с т. нар. окончателен данък. Данъкът се декларира от Печелившия и се внася от Aгенцията.

Краен срок - 30 ноември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара