Спечелете 300 коледни пуловера Nutella

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://xmas.itst.bg/bg/bg/xp/xmas/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Nutella и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички места за продажба, в които се предлагат Промоционалните продукти.

Участващите продукти са всички видове стъклени буркани с лешниково-какаов крем Nutella независимо от грамажа, закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период.

За избягване на съмнение в Промоцията няма да участват единичните пластмасови опаковки с лешниково-какаов крем Nutella от 15 g, както и други продукти, различни от Промоционалните продукти, включващи като част от търговското си наименование Nutella (като Nutella & Go, Nutella B-Ready и Nutella Biscuits).

Участието се осъществява в следните стъпки:

    Участникът трябва да закупи Промоционален продукт в рамките на Промоционалния период, да направи снимка/сканирано копие на касовата бележка от покупката и да запази оригинала на касовата бележка от покупката.

    След това участникът трябва да влезе на Сайта  www.nutella.com и да регистрира касовата бележка за участие в Промоцията, попълвайки форма със следните данни: български мобилен телефонен номер, имейл и да прикачи ясна и четлива снимка или сканирано копие на касовата бележка, от които да са видими следните данни: конкретното име на закупения Промоционален продукт (т.е. Nutella/Нутела или друг подобен текст, доказващ закупуването на стъклен буркан Nutella); номерът на касовата бележка; датата на касовата бележка (да е в рамките на Промоционалния период). Касови бележки, които не съдържат и не посочват ясно тези данни или не отговарят на останалите условия на Промоцията, няма да бъдат одобрявани и ще отпадат от играта (виж и забележката в края на т. 5.1).

    Една и съща касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.
    Снимките или сканираните копия на касовите бележки ще бъдат прегледани и одобрявани от техническо лице, което ще провери дали отговарят на условията за участие в Промоцията. Участниците ще бъдат уведомявани чрез имейл, дали качената касова бележка е одобрена за участие в Промоцията, или не.

    С всяка регистрирана касова бележка,  която отговаря на условията на Промоцията,  участникът увеличава шанса си за спечелване на награда, а именно:

        един от 300 коледни пуловера Nutella. Тегленето на печелившите участници ще бъде извършено в рамките на три тегления на 5 или 6 декември, на 12 или 13 декември и 19 или 20 декември, като при всяко от трите тегления ще бъдат присъждани по 100 коледни пуловера Nutella (т.е. общо 300).

    От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

    Участникът трябва да е регистрирал касовата бележка(и) за закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 17 декември 2023 г. 

    Всеки участник трябва да пази оригинала на регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

    Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три  последователни дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Забележка: За избягване на всякакво съмнение, касовата бележка ТРЯБВА задължително да съдържа, наред с другата изискуема информация, и името на закупения Промоционален продукт(и), като касови бележки, които не отговарят на това условие, ще бъдат счетени за невалидни, следователно няма да бъдат одобрявани за участие в Промоцията. Това означава, че за да се приеме за валидна една касова бележка, касовата бележка трябва да съдържа изрично името на Промоционалния продукт(и) (т.е., Nutella/Нутела или сходни наименования), като името на Промоционалния продукт(и) не може да бъде заместено от други родови понятия, включително, но не само: захарни/шоколадови/сладкарски или друг вид изделия, бонбони, сладки, крем(ове) и други подобни. Не се приемат за валидни касови бележки с неуточнени или неясни артикули.

Касови бележки, на които не се виждат ясно: номерът и датата на касовата бележка и името на закупения Промоционален продукт(и) (т.е., Nutella /Нутела или сходни наименования), ще бъдат дисквалифицирани.

Не се приемат за валидни касови бележки, върху които името на Промоционалния продукт(и) или някои от другите изискуеми данни са били добавени ръчно или преправяни допълнително.

Не се приемат за валидни и касови бележки, чиито дати показват покупка на Промоционален/и продукт/и преди или след Промоционалния период, както и касови бележки, от които е видно, че Промоционалния продукт/и са закупени извън територията на Република България

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:

Коледен пуловер Nutella:  чрез софтуер на случаен принцип при всяко от трите тегления на горепосочените дати, а именно: на 5 или 6 декември, на 12 или 13 декември и на 19 или 20 декември, сто от участниците (т.е. общо триста от участниците за целия Промоционален период), регистрирали поне една валидна касова бележка, одобрена за участие към съответната дата  на тегленето, и регистрирана в рамките на периодите по-долу,  могат да спечелят тази награда.

В тегленето на 5 или 6 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 27.11 до 04.12, включително.  В тегленето на 12 или 13 декември ще участват касови бележки, регистрирани в периода от 27.11 до 11.12,  включително.  В тегленето на 19 или 20 декември ще участват касови бележки, регистрирани през целия Промоционален период. Според изискванията на т. 5.1 по-горе във всяко от тегленията ще участват само касови бележки, които са били предварително одобрени за участие.

Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.  В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.

Краен срок - 17 декември 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара