Спечелете 400 ваучера по 50 лв. за пазаруване в Техномаркет

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 31 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка от магазини Technomarket и изполване на Лоялна карта Техномаркет.

Пълни правила:

ТОМБОЛАТА се организира и провежда на територията на цялата страна и важи при покупка с Лоялна карта Техномаркет на една или няколко стоки, предлагани от Организатора в търговските му обекти, онлайн магазина www.technomarket.bg или мобилното приложение „Technomarket“, при спазване на настоящите Правила и Общите условия за издаване на Лоялна карта Техномаркет по Програмата „Лоялни клиенти“, достъпни на https://www.technomarket.bg/loyalty-card-registration

Участието в ТОМБОЛАТА е обвързвано с покупка на една или няколко стоки от търговските обекти, онлайн магазина www.technomarket.bg или мобилното приложение Technomarket с използването на Лоялна карта Техномаркет.

В ТОМБОЛАТА имат право да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18г., които преди или по време на периода на ТОМБОЛАТА разполагат с Лоялна карта Техномаркет, с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора, неговите Франчайз партньори и техните служители, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини по съребрена линия до втора степен), както и лицата, взели участие в организацията и провеждането на томболата. („Участници”).

В периода на ТОМБОЛАТА, всеки потребител, който регистрира Лоялната си карта Техномаркет при извършване на покупка на стока/и от търговски обект, онлайн магазина www.technomarket.bg или мобилното приложение Technomarket, автоматично участва в ТОМБОЛАТА за спечелване на награда, посочена в Раздел 7.

ВАЖНО! В ТОМБОЛАТА участват само потребители, които имат издадена Лоялна карта Техномаркет, независимо от датата на регистрация в Програмата „Лоялни клиенти“. Не се допускат до участие потребители, които са извършили поръчка от онлайн магазина или мобилното приложение на Организатора с Лоялна карта Техномаркет, но в последствие са отменили/отказали поръчката преди нейното получаване или са се възползвали от правото си на отказ от договора за продажба от разстояние по реда, предвиден в Закона за защита на потребителите.

ВАЖНО! ТОМБОЛАТА важи само за покупка на стоки, предлагани от Техномаркет, като не важи за продукти, които се предлагат за продажба в електронния магазин на www.technomarket.bg или мобилното приложение Technomarket от партньори на Организатора.

При закупуване на стока от търговски обект на Организатора, потребителят следва да предостави Лоялната карта на касата в търговския обект, преди заплащане на избраната стока/и. При закупуване на стока от електронния магазин на www.technomarket.bg или мобилното приложение Technomarket, потребителят следва да асоциира Лоялната си карта с потребителския си профила по реда, предвиден в Общите условия за издаване на Лоялна карта Техномаркет по Програмата „Лоялни клиенти“, преди завършване на поръчката.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на 16.11.2023 г.  чрез специализиран софтуер, в присъствието на двама служители на Организатора. Ако при изтеглянето на печеливш участник се установи нарушение на настоящите Правила, водещо до отстраняване на Участник съгласно Раздел 8, ще бъде изтеглен следващ печеливш участник.

Всеки от изтеглените общо 400 (четиристотин) печеливши участници ще спечели по един подаръчен ваучер (гифт карта) на стойност 50 (петдесет) лева за пазаруване в търговските обекти на Организатора.

ВАЖНО!  Условия за последващо използване на подаръчния ваучер (гифт карта):

• Гифт картата важи само за закупуване на стоки от търговските обекти на Организатора;
• Гифт картата не може да бъде осребрявана. Сумата по гифт картата може да се използва многократно, до изчерпване на наличността й.
• Не се допуска връщане на остатък до номиналната стойност на гифт картата при закупуване на стоки на по-ниска стойност.
• Когато стойността на стоката на покупката надвишава тази на гифт картата, се допуска доплащане на разликата от страна на клиента;
• Срокът на валидност на гифт картата е до 31.12.2023 г.

В срок до 5 работни дни от обявяването на печелившите участници, представител на Организатора се свързва с лицата на посочения при регистрацията за издаване на Лоялна карта телефон или e-mail адрес, за да уговорят реда за получаване на наградата. За получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери своята самоличност с показване на документ.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара