Спечелете двудневно пътуване до Дъблин, тениска, шапки и лед за многократна употреба

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 15 декември 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Proper No. Twelve и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка Proper No. Twelve, разпространявани в магазинната мрежа в България – (наричани „Участващи продукти“), а именно:

o   700ml Proper No. Twelve бутилка

Общ брой на наградите, които могат да бъдат спечелени чрез томбола при участие в Промоцията, са следните:

2 броя – двудневно пътуване в Дъблин за един човек, включващо: 2 нощувки със закуски, двупосочен самолетен билет (София – Дъблин; Дъблин – София) с включени летищни такси и ръчен багаж 10 кг.

Периодът на пътуването е в рамките на 2 дни като конкретните дати се уточняват допълнително с печелившите.

Настаняване в хотел: THE SHELBOURNE AUTOGRAPH COLLECTION – Queen Room за 1 възрастен с включена закуска

*Печелившите могат да се възползват от своята награда в рамките на 6 месеца след обявяването им.

Всичко, което не е посочено в тези правила като условия като включено в наградния пакет, се счита, че не е включено в него. По-точно (но неограничено до), наградата не включва: разходи за транспорт от и до летища и по време на пътуването; разходи за храна, извън изрично посочените, общи разходи, различни от посочените по-горе, допълнителни такси и застраховки и др.

    100 Х ЛЕД ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
    75 х ШАПКА С КОЗИРКА
PROPER NO. TWELVE
    75 х ШАПКА ИДИОТКА
PROPER NO. TWELVE
    50 x ТЕНИСКА PROPER NO. TWELVE

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Всеки потребител, който отговаря на изискванията за участие съгласно част 4 и на останалите изисквания от тези правила, може да участва в Промоцията “Празнувай всяка победа с Proper No. Twelve”, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

1. Закупи Участващ/-и продукт/-и (посочени в част 6 по-горе – една или повече бутилка 700ml Proper No. Twelve в една касова бележка и съгласно изискванията на тези правила) от магазинната мрежа в България, в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство в България.

2. Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://properwhiskey.bg/promo в периода на Промоцията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

     Две имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Промоцията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Промоцията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка* на уникална, нерегистрирана до момента в Промоцията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ/-и продукт/-и следва да е в периода на Промоцията), участващият продукт и че отговаря на условията по т.8.1.1.; Касови бележки, от които не е ясен участващият продукт, а са с обозначение например „артикул 1“, „артикул 2“ и т.н. няма да бъдат считани за отговарящи на условията за участие в Кампанията допускани за спечелване на награда.

*Снимката на касовата бележка трябва да бъде във формат jpg, .jpeg или .png и в размер до 4,5 MB. Снимката трябва да бъде с видими в нея Участващи продукти, обект, дата, номер на касова бележка, QR код, и същата да е четима.

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Промоция, независимо колко броя Участващи продукти са закупени и присъстват в нея и колко пъти са достигнати условията за участие в Промоцията с нея.

С една уникална регистрация с една касова бележка може да се спечели само една награда.

​​В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участникъта трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участникъта трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към „касова бележка“ ще се счита, че включват и документа по този параграф.

Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.1., автоматично бива включен в томбола за награда по  т.7.1. С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.2. през целия период на промоцията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица ще могат да бъдат спечелени:

1-во теглене (27.10.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до до 23:59. часа на 26.10.2023г.

2-ро теглене (03.11.2023г г. г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 27.10.2023 до до 23:59. часа на 02.11.2023г.

3-то теглене (09.11.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 02.11.2023 до до 23:59. часа на 08.11.2023г.

4-то теглене (17.11.2023г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 09.11.2023 до до 23:59. часа на 16.11.2023г.

5-то теглене (24.11.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 17.11.2023 до до 23:59. часа на 23.11.2023г.

6-то теглене (01.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 24.11.2023 до до 23:59. часа на 30.11.2023г.

7-мо теглене (08.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 01.12.2023 до до 23:59. часа на 07.12.2023г.

8-мо теглене (16.12.2023 г.) – 12 – лед за многократна употреба;  9 -шапки с козирка; 9 – шапки идиотки; 6 – тениски в тегленето участват всички регистрации, направени от 08.11.2023 до до 23:59. часа на 15.11.2023г.

9-то теглене (16.12.2023 г.) – 2 броя –  двудневно пътуване в Дъблин; в тегленето участват всички регистрации, направени от 19.10.2023 до до 23:59. часа на 15.11.2023г., които не са били изтеглени в никое от предходните тегления

В случай че има останали на предходно теглене награди, които не са били спечелени (регистриралите се за тегленето участници са по-малко от предвидените награди за съответния период), същите се прехвърлят автоматично за следващите тегления, до края на Промоцията и/или до изчерпване на наградите. Участниците, които са се регистрирали, но не са спечелили в предходно теглене, продължават участието си в следващите тегления, до приключване на промоцията и/или изчерпване на наградите.  

Печелившите участници ще бъде уведомени от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Кампанията в срок до 7 дни от изтеглянето на печелившите

Печелившите участници следва да предоставят на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направят други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участник не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф или предостави непълни или неточни данни, се счита, че той се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелена награда по тази точка и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на имейла в срока по предходния параграф

Всеки потребител има дневен лимит за регистрации, равняващ се на 5 участия с уникални касови бележки. Този дневен лимит се рестартира на всеки 24 ч. (00:01ч.) през целия период на Промоцията.

При спечелване на награда,  представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 5 работни дни, след като представител на Партньора се е свързал с него.  В случай че представител на Партньора или Организатора не е могъл да се свърже с печеливш и/или печелившият участник не предостави данни за доставка в посочения в предходното изречение срок, или предостави непълни или неточни такива, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя.

 Наградите по т. 7.1. ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изпращане на имейл за спечелена награда до печелившия участник, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара