Спечелете часовници Casio G-Shock GA и брандирани пуфове Schweppes

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 5 октомври 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Schweppes от магазини Billa за поне 4 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България само в участващи търговски обекти, а те са всички търговски обекти на Билла България/ Billa магазини на територията на България, както и онлайн магазина на Billa в Glovo за територията на България.

„Участващи продукти" в промоцията са продукти от 500ml Schweppes Tonic, 500ml Schweppes Pink Tonic Style, 500ml Schweppes Grapefruit Botanical Style, 500ml Schweppes Мандарина, 500ml Schweppes Битер Лимон, 500ml Schweppes Розов Грейпфрут, 1.25L Schweppes Tonic, 1.25L Schweppes Pink Tonic Style, 1.25L Schweppes Grapefruit Botanical Style, 1.25L Schweppes Мандарина, 1.25L Schweppes Битер Лимон и 1.25L Schweppes Розов Грейпфрут”

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

/Вид и брой награди/:

    Жълт пуф 10 броя
    Часовник G-shock Casio G-Shock GA – 110SLC-9AER 10 броя

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Тук посочените награди пуф и часовник G-shok са с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения, описани в чл. 9.5. от настоящите правила.

Наградата не включва поддръжка и ремонт или разходите за тях.

МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Всеки потребител, който отговаря на условията в част 4 по-горе в тези правила, може да участва в Кампанията “Купи продукти Schweppes в Billa магазини за минимум 4 лв. в една касова бележка или през онлайн магазина на Billa в Glovo и можеш да участваш за награда“ за спечелване на някоя за изброените в част 7, точка 7.1. награди, при  условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи Участващи продукти (посочени в част 6 по-горе) от Участващ обект (магазин Билла) в България или поръча през онлайн магазина на Billa в Glovo, в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство от Участващ обект, като в една касова бележка, закупените Участващи продукти следва да са на стойност минимум 4 лв;

Регистрира касова бележка по т. 8.1.1. с покупката си на адрес https://coca-cola.promo.  в периода на Кампанията, посочен в част 5 по-горе, със следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес, на които Партньорът и/или Организаторът да се свърже с участника; Тези данни ще бъдат използвани  за цели, както следва: за участие в Кампанията и за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето му на спечелена от него награда в Кампанията, включително обявяване на сайта на имената на спечелилите и предоставяне на информацията на Партньора и куриер. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД и ОРЗД – за повече информация, моля вижте Част 14 от настоящите правила.
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващи продукти следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Номер на касовата бележка, чиято снимка е регистрирана съгласно посоченото по-горе;

Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер), която отговаря на условията по тези правила, може да бъде използвана само веднъж за регистрация за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея и колко пъти е достигната минималната стойност за регистрация и участие.  

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации на касови бележки, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

Всяка регистрация на касова бележка с покупка на Участващи продукти на стойност минимум 4 лв. съгласно описаното по-горе и отговаряща на условията по тези Официални правила дава на участника право на участие в Кампанията и съответно в разпределение на случаен принцип за някоя от посочените в Част  7 чл. 7.1. от правилата награди, НО в рамките на Кампанията, една уникална регистрация с една касова бележка може да спечели само една награда, а  един участник може да спечели само по 1 брой от вид награда, описани в т.7.1., не повече, независимо колко регистрации на касови бележки е направил.  

С цел равномерно разпределение на наградите по точка 7.1. през целия период на Кампанията, същите ще бъдат разпределени по седмици, като всяка седмица, ще могат да бъдат спечелени, с теглене на томбола на случаен принцип, както следва:

    1 теглене (13.09.2023 г.) – х2 пуфа; х2 часовник G-shock– в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 12.09.2023г.
    2 теглене (20.09.2023 г.) – х2 пуфа; х2 часовник G-shock – в тегленето участват регистрации, направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 19.09.2023г.
    3 теглене (27.09.2023 г.) х3 пуфа; х3 часовник G-shock – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 26.09.2023г.
    4 теглене (06.10.2023 г.) – х3 пуфа; х3 часовник G-shock – в тегленето участват регистрации направени от началото на Кампанията до 23:59 часа на 05.10.2023г.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка, удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участника, че трябва да подаде данни за доставка на наградата, а участникът следва да подаде данните за доставка в срок до 7 дни след като представител на Партньора се е свързал с него.  

Наградите ще бъдат доставени по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни  удобен ден и час за получаване на наградата. Като условие за получаване на наградата, печелившият участник следва да удостовери самоличността и възрастта си с представяне за справка на лична карта. Предаването на наградата може да се удостовери по подходящ начин. В случай че представител на куриера не е могъл да се свърже с печеливш и/или не може да го открие на адрес, за да му даде наградата/наградите, във всички случаи в срок до 7 дни от известяване от куриерската фирма, това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата, съответно такава не се предоставя. Награда не се предоставя и в случай, че се установи, че получателят   не е лицето, посочено в регистрацията или не отговаря на условие по тези правила. Организаторът не е задължен да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара