Спечелете сешоари Braun и JBL безжични колонки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 2 август 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Gillette/Venus за поне 9.99 лв. от магазини Billa и коментар във фейсбук.

Пълни правила:

Лятото е тук! Наслади се на гладко и прецизно бръснене и можеш да спечелиш награди с Gillette и GilletteVenus! Как да участваш?

Купи Venus/Gillette от Billa за минимум 9.99 лв. с ДДС
Отиди на (FB) GilletteBulgaria и напиши номера на касовата бележка в коментар под поста
Участвай за 1 от 15 награди:*

Играта се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД.  

В Играта участват всички продукти с марка Gillette/Venus (без значение от размер или разфасовка), дистрибутирани от „Проктър и Гембъл България” ЕООД и предлагани в търговските обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, наричани по-долу „Продукти“. Върху участващите в Играта продукти няма изрично обособено обозначение, че участват в Играта. За избягване на всякакво съмнение, участниците в Играта се считат уведомени, че в Играта не участват други продукти освен горепосочените.    

За да участва в Играта за спечелване на една от наградите по точка 7.1. от настоящите Правила, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Да закупи продукти с марка Gillette и/или Venus, независимо от размера и разфасовката, на минимална обща стойност 10,99 лв. с ДДС, oт някои от търговските обекти на „БИЛЛА България“ ЕООД, през периода на Играта и да запази касовата бележка от направената от него покупка.  

Стъпка 2: Да посети официалната страница на Gillette Bulgaria в Facebook (https://www.facebook.com/gillettebulgaria/) и да напише номера на касовата бележка в коментар под поста, анонсиращ Играта.

Участниците трябва да пазят касовата бележка без повреди по нея, за да удостоверят покупката в случай на спечелване. В случай че участник спечели, той трябва да изпрати снимка от касовата бележка на и-мейл на Организатора за проверка, както и да покаже оригинала на същата на куриера при доставка на наградата. Оригинала на касовата бележка остава при участника.

Снимката от касовата бележка следва да отговаря на следните критерии:

    Снимката трябва да е във формат .jpg или .png;
    Снимката не трябва да бъде архивирана (.zip или .rar формат);
    Снимката не трябва да е размазана или с лошо качество, което да попречи на валидирането й.
    Доказателството за покупка трябва да е снимано или сканирано в оригинал и да показва еднозначно, че е за покупка на участващите в Играта продукти.
    На снимката трябва ясно да се виждат обектът на „БИЛЛА България“ ЕООД, от който e закупен продуктът, датата и стойността на покупката, номерът на касовата бележка.

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са следните:

    10 (десет) бр. JBL безжични колонки, на стойност 451,56 лева с ДДС
    5 (пет) бр. сешоари Braun, всеки на стойност 248,97 лева с ДДС

*Посочените изображения на награди върху рекламните материали на Играта са с илюстративен характер.

Тегленето на печелившите участници се осъществява от Организатора до 14 работни дни след крайния срок за регистрация на касови бележки, по предоставен списък на участници от страна на Партньора, и ще бъде проведено в присъствието на нотариус. Ще бъдат изтеглени 13 печеливши участници и 13 резервни. Всеки от резервните печеливши участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че не може да се установи контакт с някой от печелившите участници или по друга причина не може да получи награда, съгласно условията на настоящите Правила.

В срок от 3 дни след тегленето, печелившите участници ще бъдат обявени на официалната Facebook страница на Gillette Bulgaria от страна на Партньора в публикация тип “Story” и в коментар под поста, анонсиращ Играта. Печелившите трябва да изпратят лично съобщение на официалната Facebook страница на Gillette Bulgaria, за да разберат как да се свържат с Организатора за всички подробности относно проверката и получаването на наградата. От момента на тегленето те стават потенциални печеливши на наградата и ще трябва да подадат на Организатора необходимите данни и снимка от оригиналната касова бележка в PDF формат в 7-дневен (седемдневен) срок след обявяването в Facebook, за да могат да бъдат верифицирани като официални победители. На касовата бележка трябва да са видими: нейният номер, който трябва да съвпада с публикувания в коментар под поста, анонсиращ Играта в официалната страница на Gillette Bulgaria в Facebook; дата на покупката, която трябва да е в периода на Играта; както и името на закупените продукти с марка Gillette и/или Venus.

Печелившите участници трябва да се свържат с Организатора, за да валидират касовата бележка, да заявят валидни данни за доставка на наградата – две имена, телефон и точен адрес за доставка, както и да предоставят данни, необходими за деклариране на наградата.

Всеки участник е длъжен да провери дали е в списъка с печелившите, да проверява редовно съобщенията в Facebook профила си, както и да бъде на разположение за получаване на информация по време на Играта. Ако участникът не е на разположение или не представи заявените данни в определения срок, участието ще бъде обявено за невалидно, той/ тя губи правото на награда и Партньорът ще обяви първия резервен участник от списъка с печеливши. Организаторът и Партньорът няма да носят допълнителна отговорност към участника.

Един участник може да получи само една от наградите посочени в член 7.1. Един участник може да участва в играта с една касова бележка само веднъж. Един участник може да участва в Играта с неограничен брой касови бележки.

Печелившите участници получават наградите си само след като представят/ оригиналната касова бележка или предадат копие на куриера за закупените продукти с марка Gillette и/или Venus от „БИЛЛА България“ ЕООД.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 30 (тридесет) работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на посочения от спечелилия участник адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на Организатора. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара