Спечелете електрически скутер, комплекти с инструменти, антифони, рекламни топки

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:



Краен срок - 31 юли 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Topmaster Professional за поне 25 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта предоставя възможност за получаването на следните награди:

I–ва голяма награда – Електрически скутер ТМР02 – 1 (един) брой – тегленето на голямата награда ще бъде осъществено на 08.08.2023 г.

II-ра голяма награда – Комплект инструменти 82 части 1/4" & 1/2" CR-V TMP
– 5 (пет) броя – тегленето на големите награди ще бъде осъществено на 08.08.2023 г.

III-та  награда – Антифони външни ЕМ02 FM с радио, трето поколение TMP – 10 (десет) броя – тегленето на наградите ще бъде осъществено на 08.08.2023 г.

IV-та награда - Мултифункционален инструмент нож TMP, 20 (двайсет)  броя - тегленето на наградите ще бъде осъществено на 08.08.2023 г.

V-та награда - Рекламна топка TMP, 50 (петдесет)  броя - тегленето на наградите ще бъде осъществено на 08.08.2023 г.

Участник в Играта е всяко физическо лице, което в периода от 01.06.2023г. до 31.07.2023г. е закупило продукт Topmaster Professional на обща стойност минимум 25.00 (двайсет и пет) лева с ДДС и е осъществило регистрация на покупката си на www.igra.topmaster.bg с посочване на код от касов бон или номер на фактура с дата на покупката за периода на играта, три имена, телефонен номер, email и снимка на касовия бон.

След изтичане на срока на Играта, респективно рекламния период, между всички участници, извършили регистрация, чрез провеждане на томбола на случаен принцип, се избират печелившите участници, както следва:

Един участник, който да получи Електрически скутер ТМР02. Ще бъде раздаден общо 1 (един) брой скутер.

Пет участници, които да получат Комплект инструменти 82 части 1/4" & 1/2" CR-V TMP. Ще бъдат раздадени общо 5 (пет) броя комплект инструмент, на всеки печеливш участник по 1 брой.

Десет участници, които да получат Антифони външни ЕМ02 FM с радио, трето поколение TMP. Ще бъдат раздадени общо 10 (десет) броя, на всеки печеливш участник по 1 брой.

Двайсет участници, които да получат Мултифункционален инструмент нож TMP, 549796. Ще бъдат раздадени общо 20 (двайсет) броя, на всеки печеливш участник по 1 брой.

Петдесет участници, които да получат Рекламна топка TMP. Ще бъдат раздадени общо 50 (петдесет) броя, на всеки печеливш участник по 1 брой.

Печелившите участници, за всички посочени по-горе награди, ще бъдат изтеглени в централата на Организатора, посредством специализиран софтуер, в присъствието на тричленна комисия на 08.08.2023г.

За да се осигури прозрачност и популяризиране на рекламната игра, имената на спечелилите участници се обявяват на страницата www.igra.topmaster.bg. На всички печеливши ще бъде изпратено уведомление на посочения при регистрацията имейл. В срок от 5 работни дни, всеки участник следва да изпрати потвърждение на получения email с трите си имена по лична карта, адрес, телефон за връзка.

Начинът и срокът на предоставянето на наградата на спечелилия участник се договарят индивидуално с участника.

Наградите се получават по следния начин: чрез куриер или представител на Организатора за сметка на Организатора и на посочен от участника адрес.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара