Спечелете билети за Midalidare Rock, сакове и комплекти Jim Beam

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:Краен срок - 21 май 2023

Как се участва:

Чрез покупка на продукт Jim Beam и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Наградите, определени за тази игра, са:
- 6 (шест) броя двойни тридневни билета за Midalidare Rock in the wine valley – 30.06 –
02.07.2023

- 30 (тридесет) броя Jim Beam сака

- 60 (шестдесет) комплекта Jim Beam тениска + Jim Beam шапка

Механизъм на играта - Участието в играта е обвързано с покупка. 

Всеки участник е необходимо да закупи бутилка Jim Beam 700ml или по-голяма разфасовка, за да участва в седмична томбола с награди. 

Всеки участник е необходимо да регистрира своя уникален касов бон (касова бележка) на следния уебсайт: www.alwayswelcome.bg.

*Правилният регистрационен номер на касовия бон се намира в долния десен ъгъл.

Повече информация участниците могат да получат на тел. 02 956 60 80 или на e-mail: office@maxxium.bg от 10:00ч до 17:00ч. всеки работен ден. Участниците са длъжни да пазят своята касова бележка/фактура, за да получат своята награда, ако спечелят. В противен случай Организаторът има право да откаже да предостави наградата. 

В промоцията участват Jim Beam, Jim Beam Honey, Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim
Beam Rye, Jim Beam Apple, Jim Beam 7yo limited edition.

Победителите, ще се теглят на лотариен принцип всеки четвъртък (първо теглене на 20ти април; последно теглене на 25ти май) до приключване на промоцията и ще бъдат обявявани в уебсайта на www.alwayswelcome.bg и на фейсбук страницата на Jim Beam България.

Седмично разпределение на теглените награди: 

1 (един) двоен тридневен билет за Midalidare Rock in wine Valley 30.06-02.07.2023, 5 (пет) Jim Beam сака, 10 (десет) комплекта Jim Beam тениска + Jim Beam шапка. 

Печелившите ще получат e-mail, с посочени спечелена награда и срок на доставка (до 20 календарни дни). 

Една регистрация (една касова бележка) може да спечели само една награда.

Играта е валидна за всички физически лица, навършили 18 годишна възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република България. Всеки участник може да се регистрира, с повече от една касова бележка, при условие, че всяка доказва покупка на бутилка Jim Beam 700ml или по-голяма разфасовка. Една касова бележка дава право само на една регистрация. В играта нямат право да участват служителите на Организатора, както и членове на техните семейства.

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара