Спечелете прахосмукачки робот, уреди за почистване на прозорци и комплекти с продукти Чисто

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:
Играта е приключила!

Печеливши: https://naistinachisto.bg/winners

Как се участва:

Чрез покупка на продукти "Чисто" за поне 6,39 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продукти, участващи в Кампанията: всички продукти с марката “Чисто”, независимо от вида и опаковката.

Механизмът за участие в Кампанията включва изпълнението на следните стъпки:

Стъпка 1: Купи продукт/и “Чисто” (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 6,39 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването нa продукт/и с марката “Чисто” на общата стойност не по-малко от 6,39 лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

- наименование на продукта и марката
- стойност на продукта
- дата на касовата бележка.

Задължително условие за участие е датата на касовата бележка, с която се участва в настоящата игра, да съответства на периода на играта съгласно чл. 2.1 от настоящите правила.

Право на участие в играта дава и закупуването на продукти „Чисто“ на стойност минимум 6,39 лв. с ДДС от онлайн магазин (вкл. чрез мобилно приложение), в случай че за покупката е издадена касова бележка съдържаща име на продукта, марка и стойност. Покупката следва да е отразена на ЕДНА касова бележка.

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността на закупените продукти “Чисто”, номера на касовата бележка и приложи снимка на касовата бележка на интернет страницата www.naistinachisto.bg.

За фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД, регистрацията се осъществява чрез регистриране на 10-цифрения номер на фактурата и общата сума с ДДС на закупените продукти “Чисто” от фактурата.

При регистрацията участникът трябва:

- да въведе валиден мобилен номер;
- да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
- да въведе общата сума на закупените продукти “Чисто”.
- да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.naistinachisto.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.naistinachisto.bg.

С регистрация на една касова бележка от закупени продукт/и “Чисто” за минимум 6,39 лева с ДДС, един участник може да спечели само една награда. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. прахосмукачка робот, 1 уред за почистване на прозорци или 1 комплект продукти “Чисто”.

Един участник може да направи максимум 3 регистрации за участие в играта в рамките на едно денонощие като регистрира 3 отделни касови бележки за закупуване на продукти „Чисто“, всяка от които на стойност минимум 6,39 лева с ДДС.

В рамките на периода на Кампанията един участник може да спечели само по един брой награда от вид.

С една касова бележка участникът може да направи само една регистрация, независимо от броя и стойността на закупените с нея продукти.

В играта ще бъдат раздадени следните награди:

- Прахосмукачка робот (3 бр. за целия период)
- Уред за почистване на прозорци (6 бр. за целия период)
- Комплект от два продукта “Чисто” (360 бр. за целия период)

Общо 369 бр. награди за целия период на играта.

Изображенията на наградите на www.naistinachisto.bg са илюстративни, реалните награди биха могли да се различават.

Тегленето на наградите ще се осъществи чрез специално разработен за нуждите на кампанията софтуер, който ще определя печеливши участници на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в Кампанията.
В рамките на три отделни тегления ще бъдат изтеглени следните награди:

- Първо теглене - ще се осъществи на 13.03.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

- Второ теглене - ще се осъществи на 23.03.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

- Трето теглене - ще се осъществи на 03.04.2023 г., в което ще бъдат раздадени: 1 бр. Прахосмукачка робот, 2 бр. Уред за почистване на прозорци и 120 бр. Комплект от два продукта “Чисто”

Печелившите ще бъдат обявени на www.naistinachisto.bg до 72 часа след изтеглянето, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата. Регистрации за участие, които не са били изтеглени като печеливши, участват в следващите тегления на наградите.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени със SMS на мобилния номер, въведен при регистрацията за участие. В съобщението ще се съдържа мобилен номер за връзка с Организатора, на който в 5-дневен срок печелившите ще трябва да позвънят между 09:00 и 18:00 часа и да потвърдят наградата си (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). В случай, че печеливш участник не потвърди наградата си в описания срок, същият губи правото си да я получи. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

 Организаторът не носи отговорност, ако печеливш участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и не е потвърдил наградата си в рамките на 5-дневния срок или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените продукти с бранда “Чисто” на куриера, който ще достави наградата им.

Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка.

Краен срок - 31 март 2023

УЧАСТВАЙ ТУК

Post a Comment

По-нова По-стара