Спечелете златни кюлчета и ваучери по 50 лв, 20 лв. и 2 лв. от Престиж

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://prestigepromo.bg/GoldenChance/winners.pdf

Как се участва:

Чрез покупока на продукти Мираж, Траяна и/или Престиж за поне 6 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

В Промоцията участват всички промоционални и непромоционални опаковки на следните продукти, а именно:
МИРАЖ Ягоди 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Малини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Боровинки 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Къпини 200г Тунквани бисквити
МИРАЖ Смокини 200г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Класик 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Кафе 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Какао 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Лешник 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА Портокал 160г Тунквани бисквити
ТРАЯНА МАКСИ Класик 241г Тунквани бисквити
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Какао 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Мляко 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ягода 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Ванилия 300г Сухи пасти
ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка Лешник 300г Сухи пасти

През периода на провеждане на Играта, желаещите ще могат да участват с различни механизми и изисквания за участие, и съответно различни награди, които могат да бъдат спечелени от
участниците.

За да участват за паричен ваучер, участниците трябва да закупят продукт с промоционална опаковка от серията „МИРАЖ“, „ТРАЯНА“ или „ПРЕСТИЖ Фамилна опаковка сухи пасти“ на „Престиж-96“ АД. Във всяка опаковка участниците имат шанс да впечелят паричен
ваучер за 2 лв., 20 лв. или 50 лв. Разпределението на печелившите опаковки измежду всички опаковки, участващи в промоцията, е на случаен принцип.

Всеки от ваучерите за покупка, намиращи се в някои от опаковките на продуктите, участващи в Играта, е поставен в специална защитена опаковка и отговаря на всички съответни
изисквания на приложимото законодателство. Ваучерите за покупка служат като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят им, срещу предаване на
ваучера в съответния обект, има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата с паричен номинал. При покупката на стоки или
услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи. Всеки от ваучерите може да бъде използван само в търговски обекти на доставчици, които са сключили договор за обслужване с Идънред. Пълният списък с обекти, в които ваучерите могат да бъдат използвани като разплащателно средство (средство за замяна), можете да намерите на следния линк:
https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/. Не се допуска ваучерите за покупка да бъдат заменяни с тяхната парична равностойност и приносителят им не може да получи
пари срещу тях. Ваучерите могат да се използват само съгласно условията за ползване на издателя им и в рамките на срока им на валидност, посочен на ваучера. След изтичане на
този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.

За да участват в томбола за златно кюлче от 2,5 грама, уасниците трябва да закупят бисквити „МИРАЖ“, бисквити „ТРАЯНА“ или сухи пасти „ПРЕСТИЖ“ фамилна опаковка, независимо дали опаковката е промоционална или регулярна, на минимална стойност 6 лева и регистрират касовата бележка на www.prestigepromo.bg. Всяка седмица на случаен принцип ще бъдат изтеглени двама печеливши и ще бъдат обявени на сайта в секция „Печеливши“.

Участниците закупили опаковка бисквити „МИРАЖ“, бисквити „ТРАЯНА“ или сухи пасти „ПРЕСТИЖ“ Фамилна опаковка на „Престиж-96“ АД за минимум 6 лева, могат да участват в
теглене за спечелването на 1 от общо 16 броя златни кюлчета от 2,5г чисто злато, като се регистрират на интернет адрес www.prestige-promo.bg.

За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:
1. Да въведе номера на касовата бележка;
2. Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
3. Да изпише указания на съответния екран код, чрез който да удостовери, че потребителят не е „робот“ (Captcha code);
4. Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
- Ще запази и покаже печелившата касова бележка на куриера при получаването на наградата;
- След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
- След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и
Изпълнителите.

При правилно регистрирана касова бележка в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му
регистрация и уведомяващо дали печели награди. В случай на спечелване на награда, допълнително ще бъде известен и с SMS на посочения от него телефон по време на регистрацията.

Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер,
за да може да бъде известен при спечелване на награда.

Наградите в Играта са:
а) 100 ваучера за покупки с единична номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки;
б) 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 20 (двадесет) лева всеки;
в) 17 500 ваучера за покупки с единична номинална стойност 2 (два) лева всеки;
г) 16 броя златни кюлчета 2,5 (две цяло и пет десети) грама Valcambi със следните спецификации:
- Проба: 999.9/1000
- Чисто злато: 2.5г
- Размери: 11.50 x 19.00 x 0.80 мм
- Гаранция за автентичност: сертификат
Общата номинална стойност на наградите е над 50 000 (петдесет хиляди) лева.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления.

Оповестяването ще се извърши чрез посочване част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта и и награда.

В срок от 10 (десет) работни дни, след датата на спечелване на наградата, Организаторът ще се свърже с Участника чрез обаждане на посочения от него телефонен номер за уточняване начина за получаване на награда. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта. При невъзможност от установяване на контакт със спечелилия участник при 5 неуспешни позвънявания, Организаторът си запазва правото да предостави наградата на друг
печеливш, изтеглен на случаен принцип.

Наградите по т. 6.1, „г“ – златно кюлче 2,5 грама, от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в
Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

Краен срок - 31 март 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара