Спечелете СПА почивка за двама в Arte SPA & Park Hotel, Велинград

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливш: Svetlana Georgieva-Iovkova

Как се участва:

Чрез коментар във фейсбук и/или инстаграм.

Пълни правила:

Сезонът за размяна на подаръци все още не е приключил и още вали дъжд от награди. 

Как може да спечелиш?

1.Харесай страницата glo Bulgaria чрез бутона Like 👍
2.Харесай поста
3.Tагнете приятел в коментарите*

Един от вас ще спечели ваучер за СПА почивка за двама в Arte SPA & Park Hotel, Велинград;

Следете поста, където до 18.01 ще бъдат обявени победителите 🎉.

*Всички участници, включително и тагнатия човек трябва бъдате над 18 години към началото на периода на Играта.

Всяко лице има право само на едно участие в теглене на награди.
Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Организаторът ще провежда теглене на награди за всеки Пост публикуван в периода на Кампанията или общо ще проведе 2 броя тегления.

Тегленията за награди ще се провежда в едноседмичен срок след изтичане на валидността на съответния Пост.

Печелившите участници ще бъдат избирани на случаен принцип от комисия, състояща се от трима служители на Организатора, чрез използването на специализирана онлайн платформа за избор на случаен принцип на печеливши измежду всички Участници, които са изпълнили условията по т. 13 през периода на валидност на даден Пост. За всяко теглене ще се съставя протокол за извършените действия.

При всяко теглене на награди ще бъде избиран едни печеливш участник („Печеливш“) и трима резервни печеливши участници („Резерви“).

Наименованията на Facebook и Instagram профилите на изтеглените Печеливши ще публикувани в страницата на glo Bulgaria във Facebook, както и на https://myglo-bg.thawebs.com/ в срок до 3 работни дни от провеждане на съответното теглене на награди.

Печелившите трябва да се свържат с Организатора чрез изпращането на лично съобщение до страницата на glo Bulgaria във Facebook в срок до 10 работни дни от датата на обявяването им за печеливши. След осъществяването на контакт с Организатора, Печелившите трябва да предоставят на Организатора данни необходими данни за осъществяване на доставка на наградата – три имена, адрес за доставка и телефон за връзка.

В случай че Печеливш не се свърже с Организатора в рамките на 10 работни дни след обявяването му за Печеливш на страницата на glo Bulgaria във Facebook или Instagram, Организаторът има право да откаже изпращането на награда на този Печеливш и да обяви за Печеливш първия изтеглен резервен участник като обяви наименованието на Facebook профила му на страницата на glo Bulgaria във Facebook, както и на www.myglo.bg. В такъв случай, правилата по-горе относно свързване на Печелившите, получаването на наградата и т.н. намират съответно приложение. Този ред може да бъде прилага до изчерпване на всички изтеглени Резерви. Ако наградата не може да бъде връчена на никой от тях, Организаторът има право да не предоставя наградата.

Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди поради неточни данни за доставка на наградата предоставени от Печеливш. В тези случаи Организаторът има право да предостави наградата на следващия по ред резервен печеливш участник.
Описание на наградите

Организаторът ще предостави една награда, а иммено ваучер за СПА почивка за двама в Arte SPA & Park Hotel, Велинград („Награда“). Наградата следва да бъде използвана до 15.04.2023 г. Условията, при които се използва ваучерът се определят от Arte SPA & Park Hotel, Велинград, преди използването на Наградата печелившият участник трябва да се свърже в Arte SPA & Park Hotel, Велинград.

Не се допуска замяна на спечелена Награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградата е лична и не се допуска замяна на Печеливш или прехвърляне на награда по желание на Печелиш.

Наградата е с пазарна стойност над 100 лв. С получаването на наградата, Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 38, ал. 14 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“) и подлежи на деклариране и облагане с окончателен данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да удържи и внесе данъка в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице – чл. 65, ал. 7 от ЗДДФЛ, Печелившият се уведомява, че данъкът ще бъде деклариран и заплатен от Организатора и се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални условия. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената Награда. 

Краен срок - 15 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара