Спечелете Nintendo Switch, телевизор, ваучери за Техномаркет и 100 гифт карти с по 50 лв.

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.edenred.bg/winners


Как се участва:

Чрез плащане с Edenred карта за поне 10 лв. и регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

За да участва в Кампанията, всеки участник следва да направи следните стъпки:

1. В периода на Кампанията да направи поне една трансакция на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез своята  Edenred Mastercard GiftCard в Периода на Кампанията.

2. Да се регистрира за участие в уебсайта на играта www.promo.edenred.bg, като за целта попълни регистрационна форма, която включва следните данни: име; фамилия; e-mail; телефонен номер, сериен номер на притежаваната Edenred Mastercard GiftCard.

Попълването на формата за регистрация може да се извърши само в периода  1 декември 2022 г., 00:00 часа –31 януари 2023 г., 23:59 часа.  Извършването на трансакцията на минимална стойност от 10 (десет) лева чрез притежаваната Идънред подаръчна карта също трябва да е в рамките на периода 1 декември 2022 г., 00:00 часа –31 януари 2023 г.., 23:59 часа.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип съгласно Правилата на кампанията, които са достъпни за всички участници на сайтаwww.promo.edenred.bg.

За целия период на Кампанията ще бъдат раздадени общо 202 (двеста и два) броя награди, както следва:

·       100 бр. EdenredMastercardGift Cards, всяка заредена с 50 лв.
·       50 бр. ваучери за Техномаркет на стойност 100 лв.
·       50 бр. тримесечни абонамента за Storytel
·       1 бр. телевизор SAMSUNG Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 43.0"
·       1 бр. конзола Nintendo Switch 2k21, xkj100

*Посочените в уебсайта и на рекламните материали на Кампанията изображения на награди са с илюстративен характер.

Всички участници, отговарящи на условията по т. 4.1 през Периода на Кампанията, ще бъдат включени в тегленето на гореописаните награди.

Описаните в 5.1. награди ще бъдат разпределени за теглене на различни дати. Видът и броят на наградите, както и датата на тяхното теглене, са установени в графика на т. 6.2. Тегленията на наградите ще се извършва на случаен принцип с помощта на специално разработен софтуер.

Всеки участник има право да участва само веднъж в тегленето на наградите, независимо от броя на притежаваните карти и броя на  трансакции, които е извършил/а през Периода на Кампанията. Повечето извършени трансакции през Периода на Кампанията не повишават броя на участията в тегленията на награди на съответния участник.

Трансакциите, тяхната минимална стойност и моментът на извършването им се проверяват служебно от служител на „Идънред България“ АД.

Печелившите ще бъдат обявявани 2 (два) дни след датата, на която се теглят наградите, в съответствие с графика, описан в т. 6.2.

*В случай че за съответното теглене няма достатъчен брой регистрирани трансакции, останалите награди ще се прехвърлят за следващото теглене и т.н.

За всяко от тегленията на томбола за награди ще бъдат определяни резервни печеливши участници. По реда на тяхното изтегляне те ще заменят някой от печелившите участници.

Печелившите участници ще бъдат публикувани на промо сайта на Кампанията – www.promo.edenred.bg

С волеизявление за участие в Кампанията и съгласяване с настоящите Общи Условия, участникът се счита за информиран, че името, фамилията и част от телефонния му номер ще бъдат публикувани на гореописания сайт на кампанията – www.promo.edenred.bg в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш.

Печелившите участници в Кампанията се уведомяват за наградата си лично по телефона. Представител на Организатора се свързва с печелившия участник в срок от 5 /пет/ работни дни от от обявяването на печелившите за конкретното теглене на телефонния номер, регистриран за участието в Кампанията.

Освен чрез обаждане по телефона, всеки печеливш участник ще бъде уведомен и чрез електронно съобщение (имейл), което ще включва информация за спечелената награда и начина на получаването ѝ.

В случай че спечелилият награда участник не може да бъде открит в указания 5-дневен срок, по независещи от Организатора причини, или откаже наградата си, спечелилият губи правото да получи наградата си. В този случай Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на Кампанията и изтеглен като резервен печеливш.

Първият резервен печеливш участник следва да бъде потърсен по телефона от представител на Организатора три пъти в рамките на три последователни часа, в периода между 09:00 и 18:00 часа, до 3 (три) работни дни след изтичането на 5-дневния срок за свързване с печелившия участник, описан в чл. 7.2. В случай че печелившият резервен участник не бъде открит, се преминава към следващия резервен печеливш участник и т.н. до изчерпване на резервните печеливши.

Наградите се изпращат до спечелилия участник по куриер в срок до 14 работни дни (при отсъствие на независими от Организатора причини за забавяне), след като представител на Организатора се е свързал с участника и е получил информация за валиден пощенски адрес на територията на страната. На същия адрес ще бъде изпратена и съответната спечелена награда. Разходите, свързани с получаването на съответната награда, са за сметка на Възложителя на кампанията.

Краен срок - 31 януари 2023

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара