Спечелете прахосмукачки робот, детски халати за баня и музикални лампи от Бочко

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 31 октомври 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Бочко (поне един шампоан) за поне 10 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта на БОЧКО се провежда във всички търговски обекти, разположени на територията на Република България, в които се продават продукти с марката „Бочко“.

За участие в Играта е необходимо:

1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея да закупят с една покупка продукт / и с търговска марка „Бочко“ на обща стойност минимум 10 лв. с ДДС, единият от които да е Бочко шампоан в разфасовка от 200 мл, 250 мл, или 400 мл.

2. Съгласно чл. 3.1.1. задължителна е покупката на един от следните шампоани:

БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО ЛАЙКА И ЛИПА 200 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО ЛАЙКА И ЛИПА 400 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО ЛАВАНДУЛА 200 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО ЛАВАНДУЛА 400 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО БАДЕМ И НЕВЕН 200 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН ЗА КОСА И ТЯЛО БАДЕМ И НЕВЕН 400 МЛ
БОЧКО ДЕТСКИ ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2 В 1 С ВИТАМИН В3 250 МЛ
БОЧКО ДЕТСКИ ШАМПОАН И БАЛСАМ 2 В 1 С ПАНТЕНОЛ 250 МЛ
БОЧКО ДЕТСКИ ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2 В1 ГОРСКИ ПЛОДОВЕ 250 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2В1 ЯГОДА 250 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2В1 БАНАН 250 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2В1 ПРАСКОВА 250 МЛ
БОЧКО ШАМПОАН И ДУШ-ГЕЛ 2В1 ДИНЯ 250 МЛ

3. За да се регистрира за участие, всяко лице следва да влезе на www.bochko.bg/promo и да въведе своите имена, e-mail, телефон за връзка, номер на касова бележка/фактура и да качи снимка на оригинал на съответната касова бележка/фактура, удостоверяваща покупката на продукт/и Бочко на стойност минимум 10 лв. с ДДС.

В случай, че на касовата бележка/фактура не фигурират точните наименования на закупените продукти, то за валидно ще се счита участие, придружено от снимка едновременно на касовата бележка/фактура и закупените продукти.

Участникът отговоря за верността и коректността на предоставените от него данни.

С една касова бележка/фактура може да се направи само една регистрация и да се участва само веднъж, независимо от максималната стойност на закупените с нея продукти Бочко.

Всяко лице може да участва в промоцията неограничен брой пъти, като за всяко участие следва да регистрира нова касова бележка/фактура. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от броя регистрирани касови бележки/фактури.

Оригиналът на касовата бележка/фактура за извършената покупка на продукт/и Бочко на стойност минимум 10 лв. с ДДС през периода на Играта следва да бъде запазен от Участника.

След изтичане на срока на Играта, Изпълнителят организира томбола чрез използването на специализиран софтуер, в резултат на която се определят печелившите 126(сто двадесет и шест) участници. В случай, че регистрацията е валидна, печелившият се потвърждава в софтуера и му се изпраща автоматичен имейл с информация за спечелената от него награда. Ако някоя от касовите бележки не отговаря на условията, печелившият се отбелязва като невалиден и на негово място софтуерът автоматично тегли нов участник.

Резултатите от томболата,две имена на печеливши и последни четири цифри от телефонен номер, се публикуват на интернет страницата на Бочко www.bochko.bg/promo до 04.11.2022 г,. като ще присъстват там в срок до 30 (тридесет) дни.

Участниците, спечелили наградите, ще бъдат информирани освен чрез автоматичен имейл от софтуерния продукт, чрез прозвъняване на посочените от тях телефонни номера в двуседмичен срок от обявяването на печелившите.

В случай, че Изпълнителят не може да се свърже повече от 2 пъти с печелившите Участници на посочените от тях телефонни номера, тези Участници се заместват автоматично чрез софтуера от резервни печеливши Участници.

Всеки Участник има възможност да спечели не повече от една награда от настоящата Игра. В случай че Участник бъде изтеглен повече от един път със същата регистрация или с друга, той се замества от резервен печеливш Участник, по реда за заместване, определен в настоящите Официални правила.

Наградите се доставят от Организатора чрез куриер на съответния адрес за доставка на територията на Република България, посочен от печелившите Участници, в срок до тридесет работни дни от датата на уведомяването на Организатора за адреса за доставка на наградата, най-късно до 16.12.2022 г. Разходите по доставяне на наградите се поемат от Организатора.

Наградите се получават само след представяне на печелившата касова бележка/фактура и подписване на приемно-предавателен протокол.

Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв. без ДДС, получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда (Прахосмукачка - робот iRobot Roomba i3) участник трябва да предостави на Организатора или подизпълнителя следните данни: трите имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като Организаторът е задължен да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева без ДДС) в декларация по чл.73 от ЗДДФЛ. В случай че печелившият участник откаже да предостави изискваните данни, Организаторът си запазва правото да откаже да изпрати наградата.

Наградите са следните:

    Mony Toys Нощна лампа и проектор Plush Таралеж FM666-25: 60 бр.
    Детски халат за баня – 60 бр.,
    Прахосмукачка - робот iRobot Roomba i3 (3158): 6 бр.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с други награди.

Изображенията на наградите в рекламните материали на Играта са илюстративни. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара