Спечелете 1000 подаръчни пакета с шоколади Мilka Alpinemilk

Споделете играта с приятели! Последвайте ни за още игри:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 11 септември 2022

Как се участва:

Чрез регистрация в сайта на играта.

Пълни правила:

Механизъм на Промоцията (Играта):

    През периода на Промоцията (Играта) всички потребители могат да участват, като за целта е необходимо да направят успешна регистрация на сайта www.potursinejnostta.milka.bg и да влязат в тегленето за награди.

    Стъпка 1: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер на интернет страницата www.potursinejnostta.milka.bg
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди, че не е робот
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че, ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.potursinejnostta.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

    Потребителите ще трябва да потвърдят телефонния си номер. За целта те ще получат SMS с код за въвеждане на телефонния номер, който са попълнили в регистрационната форма. Само след въвеждане на кода те ще могат да завършат регистрацията си.

    Всеки потребител има право само на едно участие в тегленето на награда от Промоцията (Играта).
    След правилно извършена регистрация, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

 Награди:

    Подаръчен пакет Milka, който включва 2 бр. Мilka Alpinemilk 90 г, 1000 броя за целия период на Промоцията (Играта).
    Участието в Промоцията (Играта) не е обвързано с покупка.

Разпределение на наградите:

    Награда от Промоцията (Играта) - подаръчен пакет Milka, който включва 2 бр. Мilka Alpinemilk 90 г, при която участието не е обвързано с покупка. Тегленето на наградите ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта) на 12.09.2022 г. сред всички участници, направили валидна регистрация. Печелившите ще бъдат обявени на www.potursinejnostta.milka.bg в рамките на 24 часа, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.potursinejnostta.milka.bg

   Един участник може да направи максимум 1 регистрация за целия период на Промоцията (Играта).

Един участник може да спечели само една награда за периода на Промоцията (Играта)..

Единният идентификатор на всеки участник в Промоцията (Играта) е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423118 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Всички печеливши ще получат подаръчен пакет Milka, част от който ще бъда и картичка, на която ще бъде поместен url адрес. На посочения url адрес всеки печеливш може да сподели своето мнение/коментар оценявайки твърденията със съответния брой шоколадови блокчета (1 блокче - твърдо не, 5 блокчета - абсолютно да) и/или отговаряйки на въпроса „Това е най-нежната Milka досега, защото…“ в свободен текст (до 350 символа).

    Включвайки се с коментар, участникът декларира следното:
        1. че е автор на изпратения коментар;
        2. в случай, че материалът съдържа лични данни включително и на трето лице, различно от потребителя и/или обекти на интелектуална собственост, последният е получил предварителното съгласие на това лице/-а да използва неговите лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в коментара;
        3. коментарът по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.
        4. участникът е съгласен коментара да бъде споделен/публикуван в социалните канали на Milka без да бъдат публикувани каквито и да е лични данни, включително и на трети лица.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му, както и е допуснал техническа грешка при попълване на необходимите данни за регистрация от касовата бележка и/или е подал невярна информация.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 7 работни дни след подаването на адрес за доставка от печелившия. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара