Спечелете електрически тротинетки и много моментни награди от TYTAN PROFESSIONAL

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 20 юли 2022

Как се участва:

Чрез покупка на продукти Tytan Professional и изтриване на скреч карта и/или регистрация на код.

Пълни правила:

Кампанията се провежда в периода от 20.04.2022 до 31.07.2022 г. в рамките на работното време на търговските обекти на Организатора или до изчерпване на количествата.

Право на участие в Кампанията получава всеки клиент на Организатора закупил продукт/и от продуктовите категории на Tytan Professional – PU лепила, Монтажни лепила, Уплътнители, Монтажни пени.

При закупуване на продукт/и по предходната точка, участникът получава право да изтърка скреч карта, при което има възможност да получи награди. При закупуване на продукт(и) на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС, участникът има право да регистрира кода на скреч картата на сайта – www.i-tytan.com и да участва в томбола за голяма награда. Наградите са описани по видове в Раздел V от настоящите Общи условия.

Всеки участник в Кампанията, изтъркал печеливша скреч карта, има право да получи съответна на спечелената по вид награда от касите на търговските обекти на Организатора или неговите дистрибутори, в които се предлагат продуктите Tytan Professional..

Организаторът провежда 3 /три/ томболи в края на всеки месец от периода на кампанията - съответно на 31.05.2022 г., на 31.06.2022 г. и на 31.07.2022 г., в рамките на всяка от които обявява по 1 /един/ участник, спечелил голямата награда. Всеки участник, регистрирал код от скреч карта на сайта на Организатора при извършена покупка на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС през предходния 1 /един/ месец, спрямо датата на теглене на томболата (най-късно до 30.05.2022 г., 30.06.2022 г. или 30.07.2022 г. вкл.) участва в съответната томбола за голямата награда. При регистрация на кода на скреч картата участникът потвърждава обстоятелството, че извършената от него покупка е на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС чрез маркиране на отметка,
с която декларира верността на това обстоятелство.

Всяко закупуване на продукт, сред описаните по-долу, дава право на участника да участва за спечелване на награда, като изтърка скреч карта.. Един участник може да получи неограничен брой награди, съответен на броя на направените покупки от продуктовите групи на Tytan Professional - PU лепила, Монтажни лепила, Уплътнители, Монтажни пени, както и да участва с всяка скреч карта, получена при покупка на стойност над 10 лева с вкл. ДДС, в томболата по чл. 4.5. от настоящите Общи условия и да получи голямата награда.

Томбола за голямата награда ще бъде проведена на посочените в чл. 4.5. от настоящите Общи условия дати чрез жребий на случаен принцип. Победители от жребия ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на https://www.facebook.com/TytanProfessionalBulgaria и интернет страницата
https://tytan.com/bg, след изтегляне на жребия на всяка от посочените три дати.

Всяка покупка на посочен/ите в т. 4.2 продукт/и, дава възможност на участника да спечели награда от една от следните видове награди срещу изтъркана печеливша скреч карта, респективно, голямата награда – при избирането му чрез жребий на томболата по чл. 4.7.:
− Шапка
− Химикал
− Ароматизатор за кола
− Уплътнител PROHero
− Монтажно лепило FIX2 GT mini
− Голяма награда – електрическа тротинетка

При изтъркана печеливша скреч карта Участникът получава награда от посочения
на скреч картата вид.

Независимо дали картата е печеливша или непечеливша, ако участникът е получил скреч картата за покупка на стойност над 10 /десет/ лева с вкл. ДДС, той има правото да участва в томбола за голямата награда - електрическа тротинеткa, като регистрира кода, изписан на картата на сайта на Организатора - www.i-tytan.com.

Организаторът се свързва с всеки от тримата участници, спечелили голямата награда чрез томбола по чл. 4.7., на телефонния номер, предоставен от участника на сайта на Организатора при регистрация на скреч картата. Организаторът уведомява печелившия участник относно спечелената награда и относно възможността за получаването й чрез лично предаване от представител на организатора. В случай, че участникът откаже да посочи адрес за получаване на наградата, той има право да се яви лично на посочен от Организатора адрес за получаването й, в рамките на 1 /един/ месец от теглене на томболата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара