Спечелете 50 ваучерa за СПА уикенд за двама в Старосел

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши: https://promo.queens.bg/winners

Как се участва:

С покупка на 2 броя Queen’s – 1 L и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Играта е обвързана с покупка и включва закупуване на следните продукти с регистриране на касова бележка:
        2 /два/ броя/ Queen’s – 1 L - /всички вкусове/, наричани по-долу Продуктите, независимо дали се предлагат на промоционална цена, или не, в периода на Кампанията.

    Продуктите по т.1. не са маркирани със специално означение за участие в Играта.

    Продажбите на Продуктите, свързани с Играта, започват на 24.01.2022 г. и продължават до 27.02.2022 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в Играта. В Играта има право да участва всяко физическо лице, отговарящо на условията, посочени в раздел II, т.3, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните изисквания:

а/ да закупи 2 /два/ броя продукти Queen’s – 1 L - /всички вкусове/ от обект на територията на Република България.

б/ да попълни задължителните полета с необходимите за участие в играта лични данни: име и фамилия, и-мейл адрес, мобилен телефонен номер и да регистрира своето участие в периода от 00:00:00 часа на 24.01.2022 г. до 23:59:59 часа на 27.02.2022 г. на следния сайт: http://promo.queens.bg/

в/ да регистрира номера на касовата бележка.

г/ да качи ясна снимка на касовата бележка на сайта на Играта http://promo.queens.bg/, от която недвусмислено да може да се определи, че в закупените от участника продукти, фигурират и промоционалните Продукти, описани по – горе, а именно - 2 броя Queen’s – 1 L. /всички вкусове/, обектът, от който са закупени и номерът на касовата бележка.

д/  Организаторът си запазва правото да не допусне до участие в тегленето за наградите, описани в глава VI от настоящите правила, потребител, който е качил неясна снимка на касовата си бележка.

е/ Една и съща касова бележка НЕ може да се използва от повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.

    Един участник може да спечели максимално 1 /една/ награда /ваучер за уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел/, независимо от броя на регистрираните касови бележки.

    Със завършване на регистрацията си , всеки участник дава своето съгласие за обработване на собствените си лични данни, необходими за целите на настоящата Игра.

    Всеки участник трябва да запази, до края на Играта, касовите бележки, които е регистрирал на сайта на http://promo.queens.bg/. При предоставяне на наградата на спечелил участник, Организаторът или негов представител ще изиска всички касови бележки, регистрирани от печелившия, като необходимо условие за получаване на наградата. 

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И УСЛОВИЯ.

    Всеки участник има право да регистрира неограничен брой касови бележки, отговарящи на условията на настоящите правила, като регистрацията на всяка бележка се свързва със закупуването на Продуктите, посочени в раздел III, т.1 от настоящите правила. Касовите бележки се регистрират на http://promo.queens.bg/.
    Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.
    Всеки участник трябва да запази регистрираните касови бележки до края на играта, като необходимо условие за получаване на наградата, ако е печеливш в тегленето.   

НАГРАДЕН ФОНД. 

Количество и вид на наградите: 50 бр. ваучери за СПА уикенд за двама във Винен и СПА Комплекс Старосел за целия период на играта.

    Всички награди се предоставят в съответствие с разпоредбите на действащото в страната данъчно законодателство.
    Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта, опаковките на промоционалните продукти и рекламните материали.
    Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели в играта е 1 ваучер за СПА уикенд за двама във Винен и СПА Комплекс Старосел.
    Ваучерът за Винен и СПА Комплекс Старосел включва 2(две) нощувки за двама възрастни в студио/без тераса/ в хотел Старосел с включена закуска, винен тур /беседа с аниматор/, ползване на джакузи с минерална вода, парна баня, сауна, минерални басейни, релакс зона, безплатен паркинг и Интернет, туристическа застраховка, курортна такса, 9% ДДС и може да бъде използван от печелившите в срок до 13.01.2023 г.
    При желание от страна на спечелилият участник за ползване на допълнителни услуги или допълнително настаняване, същият трябва да се свърже с представител на Винен и СПА Комплекс Старосел или Организаторът на Играта, за уточняване на условията и стойността на допълнителните услуги. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез теглене, в което участват всички регистрирани.

    Тегленето на наградите ще се организира на датите описани по долу:

a/ Теглене седмица 1 (24.01. – 30.01.2022г.) – 31.01.2022г. – теглене на печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел.

б/ Теглене седмица 2 (31.01. – 06.02.2022г.) – 07.02.2022г. – теглене на печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел.

в/ Теглене седмица 3 (07.02. – 13.02.2022г.) – 14.02.2022г. – теглене на печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел.

г/ Теглене седмица 4 (14.02. – 20.02.2022г.) – 21.02.2022г. – теглене на печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел.

д/ Теглене седмица 5 (21.02. – 27.02.2022г.) – 28.02.2022г. – теглене на печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел.

 За всяко теглене, ще бъдат изтеглени следните печеливши на седмична база: по 10 печеливши за 10 ваучера за СПА уикенд във Винен и СПА Комплекс Старосел и 3 резерви.

    Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, облагаеми с окончателен данък, в размер на 10%, са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

    В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.
    За тази цел всеки печеливш получава от Изпълнителя специално изработен приемо-предавателен протокол с Организатора за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни коректно трите си имена, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Изпълнителя протокола, чрез Куриера или лично, който в последствие бива предаден на Организатора.
    Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна/парична награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.
    Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени от страна на спечелилия данни, във връзка с декларирането на съответната награда.

Обявяване на резултатите от играта

    Печелившите участници ще бъдат публикувани на сайта на Играта http://promo.queens.bg/ и информирани чрез телефонно обаждане от ОРГАНИЗАТОРА/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в рамките на 15 календарни дни, от изтеглянето на спечелилите. За да бъдат спазени условията на настоящите правила за получаването на спечелената награда, участникът следва да потвърди, че може да предостави регистрираната печеливша касова бележка за закупуването на продуктите, посочени в раздел III, т. 1.

Доставка на наградите

    Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, валиден и пълен адрес на територията на Република България и мобилен телефон, или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта, не може да предостави регистрираните касови бележки, или, въпреки опитите си Организатора не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни работни дни, спечелилият губи правото да получи наградата си.
    Доставките ще бъдат осъществявани в работни дни от 9 до 18 часа. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
    Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата си, в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
    Награда, която се е върнала при Организатора съгласно предходната т. 3, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след изтеглянето на спечелилите в Играта, като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
    На адреса, посочен от печеливш участник, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица. Куриерът има право да провери самоличността и възрастта на участника, като изиска да види личната карта на получателя на наградата.
    Организаторът не носи отговорност и не е задължен да достави награда, в случай на подаден непълен, грешен адрес или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка, при два опита за доставка.
    Участникът трябва да запази регистрираните касовите бележки на закупените от него продукти и да ги предостави на куриера, като доказателство, че участието му в Играта е според правилата.
    Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства. 

Краен срок - 27 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара