Спечелете смарт слънчеви очила Huawei Eyewear II

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печеливши:

mimiprincesa**@**v.bg
hristina.d.dimo**@**ail.com
mitko_kukl**@**v.bg

Как се участва:

С абонамент за бюлетин.

Пълни правила:

За да се включи в Играта, всеки участник трябва да посети интернет страницата на Huaweistore.bg, достъпна на адрес: https://www.huaweistore.bg, да приеме настоящите условия и в рамките на Периода на провеждане да се абонира за получаване на информационния бюлетин (Newsletter) на Huaweistore.bg като предостави свой e-mail адрес.

Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на определен продукт или услуга, нито със заплащането на такса.

В тегленето за Награда по т.4.1. участват само участници, които отговарят на условията на Играта и са изпълнили условията за участие.

Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно. Едно физическо лице (участник) може да спечели само една награда.

Потребители, които са се регистрирали за участие в Играта след изтичането на Периода на провеждане на Играта, няма да бъдат считани за участници и техните e-mail-и адреси няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

За периода на Играта, на всеки изпълнил Условията за участие в Играта се предоставя възможността за спечелване на следните награди („Наградите“):

• HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II - 3 броя

Определянето на победителите и разпределението на наградите по т.4.1. се извършва на случаен принцип посредством онлайн генератор за печеливши  на 07.03.2022 г., което ще се обяви онлайн на https://www.facebook.com/huaweistore.bg, където e-mail адресите на печелившите ще бъдат обявени след тяхната псевдонимизация съгласно изисквания на приложимото законодателство за защита на личните данни (чрез маскиране на част от е-mail адреса). Победителите ще бъдат известени индивидуално, чрез лично съобщение, изпратенo на e-mail адреса, предоставен по време на процеса по абониране по т.3.1.

В отговор на съобщението по т. 4.2., съответният печеливш участник следва да потвърди желанието си да получи Наградата като се свърже най-късно до 5 (пет) работни дни с Организатора и представи свои данни, необходими за доставка на спечелената награда: имена, телефон за връзка и точен адрес за доставка, съответно офис на куриера.

Ако печеливш участник не потвърди Наградата и не се свърже с Организатора посредством съобщение, в което присъстват необходимите данни за доставка в срока по т.4.3., той губи правото си за получаване на награда. В този случай Организаторът изтегля друг победител за спечелената награда по реда на т.4.2-4.3.

Наградата ще бъде доставена безплатно с куриер до печелившия участник на посочения от него по т.4.3. адрес на доставка, съответно офис на "Еконт експрес" ООД, в срок от 30 (тридесет) работни дни след потвърждението на наградата и предоставянето на данни за доставка.

Наградите се получават лично на печелившия участник след удостоверяване на неговата самоличност чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Тъй като всяка награда е с пазарна цена над 100 лева, печелившият участник следва да попълни и Приемо-предавателен протокол за целите, описани в т.4.13 и т.5.3.

Краен срок - 28 февруари 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара