Спечелете 42 дневни награди и 6 броя седмични награди от вино Tcherga Fragment

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/

Краен срок - 25 ноември 2021

Реши правилно теста и спечели 1 или 3 бутилки вино!

Отвори бутилка Tcherga Fragment и се наслади на теста. Обещаваме, че няма да го сметнем за подсказване. Всеки правилно решен тест е 1 участие в томбола, всеки правилно решен и споделен във Facebook – 10.

Играта е с продължителност 6 седмици и се провежда в периода от 15.10.2021 г. до 25.11.2021 г., включително („Период на Играта“), както следва:

1-ва седмица от 00:00 часа на 15.10.2021 г. до 23:59 часа на 21.10.2021 г.
2-ра седмица от 00:00 часа на 22.10.2021 г. до 23:59 часа на 28.10.2021 г.
3-та седмица от 00:00 часа на 29.10.2021 г. до 23:59 часа на 04.11.2021 г.
4-та седмица от 00:00 часа на 05.11.2021 до 23:59 часа на 11.11.2021 г.
5-та седмица от 00:00 часа на 12.11.2021 г. до 23.59 часа на 18.11.2021 г.
6-та седмица от 00:00 часа на 19.11.2021 г. до 23.59 часа на 25.11.2021 г.

Участник в играта може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което е дееспособно и е с местоживеене на територията на Република България, с изключение на лицата описани в 5.1.

Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга предлагана от Организатора или трето лице.

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта е:

    Посетило сайта на Организатора https://www.tcherga.bg
    Попълнило е теста, който съдържа седем въпроса, всеки един с два отговора, като само един от отговорите е верен.
    Опция по желание на участника! Споделило е попълнения тест през профила си във Facebook, чрез натискане на съответния бутон в края на теста. Споделянето на теста по посочения начин увеличава шанса на участника да бъде избран за победител, като в този случай неговото име ще бъде включено десет пъти в списъка с лицата, от които се определя победител, съобразно настоящите условия. В случай, че участник реши да не използва посочената опция, неговото име ще бъде включено еднократно в списъка с лицата, от които се определя победител, съобразно настоящите условия.
    Попълнило е следните свои лични данни: две имена, телефон за контакт и адрес.
    Изпратило е готовия тест, чрез натискане на посочения бутон за завършване и изпращане на теста.

С цел избягване на всякакво съмнение всяко лице, което отговаря на настоящите условия може да се включи в Играта без ограничения по отношение на участията му в нея през целия период на Играта.

Право да участва при определянето на победители в Играта има всеки участник, който е отговорил вярно на всичките седем въпроса.

Наградите, които ще бъдат раздадени в периода на провеждане на Играта са общо 48 броя награди, от които:

    42 броя ежедневни награди всяка една, съдържаща 1 брой бутилка вино Tcherga Fragment и
    6 броя седмични награди всяка една, съдържаща 3 бутилки вино Tcherga Fragment комплект.

За всяка седмица от периода на Играта по т.3.1. ще бъдат раздавани общо седем броя ежедневни награди и един брой седмична награда.

Броят на наградите отговаря на броя на победителите общо за Играта и за съответната седмица от периода на Играта.

Победителите в Играта се избират сред участниците включили се в Играта в съответния ден или седмица в периода на Играта, които отговарят на изискванията й и които са изпълнили условията на т.6.1.

Определянето на победителите за всеки ден или седмица в периода на Играта се извършва на случаен принцип, чрез жребии. Жребият се осъществява чрез софтуер за избор на случаен принцип от Организатора или от оправомощено от него лице. Победителите в Играта се определят по посочения начин в срок до един работен ден от изтичане на съответния ден или седмица от Играта.

Имената на Участника избран за Победител за съответния ден или седмица, съобразно условията на настоящия раздел се обявяват в деня на извършване на избора на страницата по т.2.1.

Наградите (ежедневни и седмични) се доставят, чрез куриер в срок до 14 дни считано от датата на приключване на всяка една седмица от периода на Играта на адреса посочен от Победителя при участието му в Играта. Наградата се получава лично от Победителя или негов пълномощник с писмено пълномощно.

В случай, че Победителят не бъде открит на посочения от него адрес в рамките на две посещения, същият губи правото да получи Наградата. В този случай Организаторът не носи никаква отговорност за непредоставянето на Наградата, нито за обезщетяване на определения Победител, който не е получил Наградата си.

Желаем ти успех!     

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара